Bra chefer, affärsmodeller, insiderägande& varför jag äger… 2 (2)

Del två i genomlysningen av managementkulturer & insiderägande mina hos mina större innehav, nu Top 10 listan, blir av modellen längre den här gången. Detta är på grund av några ganska yviga utläggningar kring Castellum, Evolution och Telia där det har hänt eller kommer att hända en hel del framöver.

Jag hoppas att du har en rejäl kopp kaffe så att du inte somnar medans du läser, eller så är innehållet tillräckligt läsvärt för att du skall orka hela vägen till slutet… 😉

10. Omega Healthcare Investors

Jag har haft Omega Healthcare i portföljen i dryga 4 år, och detta är ett typiskt utdelningsinnehav där huvudanledningen till köp var att tanka hög, stabil och kvartalsvis utdelning. Länge.

Det har dock varit en ganska skumpig resa under åren där bla en av deras större hyregäster Orianna Healthcare hamnade i Chapter 11 2018, och sedan kom Corona pandemin efter det vilket var extremt tufft för alla typer av vårdinrättningar. Onekligen en hel del händelser som skulle kunna fått mig att sälja, men… jag har suttit kvar på varenda aktie och det är jag glad för idag.

Utan att ha någon närmare uppfattning om bolagets ledning och Taylor Pickett som VD tycker jag att dom hanterat båda händelserna på ett bra sätt, och nu ser det betydligt bättre ut. Efter några stabila kvartal är 6 av 13 Wall Street analytiker på Seeking Alpha ”Very Bullish” och 4 st är ”Bullish”.  Utdelningen känns också väldigt stabil förnärvarande där man stabilt delat ut ca 82,5% av AFFO de senaste kvartalen. Faktiskt inte omöjligt att det kan komma en liiiten höjning under året vilket i så fall skulle vara en ren bonus!

Så sent som i veckan annonserade Omega Healthcare även att man köper upp Connected Living som blir ett helägt dotterbolag. Jag tycker att det är både intressant & kul och se att digitaliseringen nu även slår igenom på serviceboenden & ålderdomshem.  Detta agerande känns helt rätt i tiden under en pandemi då många blir ännu ensammare.

Insiderägande

– C. Taylor Pickett, CEO, jobbat i bolaget sedan 2001, äger 4,575 aktier

– Dan J. Booth, COO, Jobbat I bolaget sedan 1993, äger 172,530 aktier

– Robert Stephenson, CFO, jobbat i bolaget sedan 2001, äger 216,134 aktier

Portföljandel: 3,09%

9. Klövern

Här har jag för närvarande en lite kluven inställning.  Jag tog in Klöverns preferensaktie i portföljen för ca 5 år sedan i syfte att tanka hög och stabil, kvartalsvis utdelning.  Då jag köpte in mig dryga 200 kr under inlösenkursen på 500 kr kan man betrakta den typ som “evig” då den sannolikt inte kommer att lösas in, och då får den bara tuffa på år efter år och spotta ut fina kvartalsvisa utdelningar. Så långt allt gott…

Men… även om jag inte är direkt orolig är det lite av en osäkerhetsfaktor nu när Rutger Arnhult har avsiserat att han planerar att lämna VD posten i bolaget för att bli Styrelseordförande i Castellum förutsatt att allt går som planerat på deras bolgasstämma den 25e Mars…

Nu kontrollerar ju Rutger nästan 25% av aktiekapitalet i bolaget,  och jag tror inte att han kommer att sälja av i brådrasket då han han “samlar” på stora positioner i Svenska fastighetsbolag där hans största positioner just nu är i Castellum, Sagax & Corem. Utöver det har han även nyligen köpt en dryg miljon aktier i Nyfosa motsvarande 0,5% av kapitalet.

Utan att ha något som helst belägg för det finner jag det för hyfsat sannolikt att han kommer att driva igenom någon form av konsolidering i portföljen. Mer om det längre ner i inlägget…

Oavsett vad som händer har jag inga planer på att röra min position i Klövern, den får tuffa på “as is”.

Insiderägande

– Rutger Arnhult, avgående VD & styrelseledamot, äger tot ca 140 miljoner aktier i Klövern både via bolag och direkt samt indirekt via Corem’s ägande och har tot ca 25% av aktiekapitalet.

– Peeter Kiunnunen, Transaktionschef sedan 2012, äger tot ca 110,000 B-aktier & 1685 pref aktier

– Jens Andersson, CFO sedan 2012, äger 174,000 stamaktier.

Utöver ovan nämnda herrar är det ett lågt insiderägande bland resterande lednings- & styrelsegrupp, Rutger dominerar totalt på gott och ont…

Portföljandel: 3,65%

8. Telia

Jag har skrivit om mina tankar och förhållande både till bolaget Telia och dess aktie ett antal gånger förut då detta är ett bolag som jag onekligen har en hel del “hatkärlek” till.

Du kan bland annat läsa om det här https://utdelningscyklisten.com/2020/10/06/telia-ar-det-nu-det-vander/ och här https://utdelningscyklisten.com/2021/01/31/fortsatt-overvagande-bra-rapporter/

Anledningen till att jag återigen köpte in Telia till portföljen i December 2019 var att jag hoppades på lite ”Tele2 effekt” med Lars Johan Jarnheimer som ny Styrelseordförande, och framförallt med Alison Kirkby i spetsen som ny VD.

Telia kan innan hennes tillträde lugnt anses som ett erbarmligt segt, trött och fruktansvärt ineffektivt bolag…

Sedan IPOn år 2000 har det sannerligen inte varit en bra investering, – 42% på 20 år… Oavsett att man periodvis delat ut ganska frikostigt har det varit en kass investering.

Nu tar det tid att dels genomföra stora förändringar, och sedan verkligen se effekterna av dom, så… Efter att ha lyssnat på Telias ”Strategy Update” i slutet av Januari, där den knivskarpa VDn Allison Kirkby och hennes team gick igenom bolagets omstöpning, från grunden, känner jag betydligt mer tillförsikt inför framtiden, även om det kan ta ett tag.

Den röda tråden i strategin som presenterades går under epitetet ”Reinvent better connected life”.

Jag gillar att man väldigt tydligt och kraftfullt positionerar om Telia från ett gammalt trött telco, där Televerket legacyn fortfarande lös igenom en hel del till att nu bli ett modernt bolag som knyter ihop människor och verksamheter. Detta syns även i ledningen där många gamla Teliandinosaurier äntligen bytts ut.

Man har även börjat rensa upp i det totala erbjudandet som haft en hel del överlapp, där bla produktportföljen bantas med ca 50% för att minska komplexiteten och göra bolaget lättare att förstå och jobba med. Finns även något dotterbolag till som man skulle kunna skala av.

Ännu så länge har dessa förändringar av förklarliga skäl inte haft något jättegenomslag på resultatet, marknadens uppfattning och därmed aktiekursen, men…

Jag gillar det jag ser och hör, och då Telia i första hand spelar rollen av utdelande “kassapparat” i min portfölj är jag beredd att ha tålamod med deras resa och se hur det utvecklar sig.

Jag tror att Alison Kirkby och hennes team kommer att lyckas och därmed på sikt även få aktiekursen att lyfta en del.

Insiderägande

– Allison Kirkby, VD sedan Maj 2020, äger 175,000 aktier

– Per Christian Mörland, CFO sedan Augusti 2020, äger 5,379 aktier

– Anders Olsson, VD Telia Sverige i bolaget sedan 2016, äger 155,000 aktier.

– Lars Johan Jarnheimer, Styrelseordförande sedan November 2019, äger 20,097 aktier

– 4 av 13 i ledningsgruppen äger inte aktier i bolaget, men Allison Kirkby har en rejäl post vilket visar att hon menar allvar och har ”skin in the game”. Bara 2 av 12 styrelsemedlemmar äger inte aktier, men… ett flertal i styrelsen äger bara något 100 tal aktier vilket mest får anses vara symboliskt, så styrelsen får bara ett ”ok” betyg.

Portföljandel: 3,96%

7. AbbVie

Detta är mitt största utländska innehav i portföljen, ytterligare ett typiskt utdelnings(tillväxt) innehav, och ett bolag som jag spanade på i flera innan jag fick “tummen ur” och började bygga min position i oktober 2019. 

Huvuvudanledningen till denna tvekan var att jag kände en del osäkerhet kring om man verkligen skulle klara av att behålla sin fina streak av rejäla utdelningshöjningar även efter det att patenten på Humira gått ut.

Efter en hel del läsande och analyserande känndes det hyfsat safe att bygga upp innehavet till att det nu är mitt 7e största och något jag kan tänka mig att öka på ytterligare.  Om du vill läsa mer om AbbVie har jag gjort en genomlysning här:

https://utdelningscyklisten.com/2020/11/11/utdelningsmaskinen-abbvie-finns-det-fortsatt-tillvaxt-bortom-humira/

Insiderägande

– Richard Gonzales, CEO & Chairman, med AbbVie/Abbott sedan 1991, äger 454,306 aktier

– Laura J. Schumacher, Vice Ordf., VP External Affiars & Chief Legal officer, bolager sedan 2005, äger 243,456 aktier

– Robert A Michael, CFO, äger 51,883 aktier

– Carrie Storm, SVP Global Aestethics, med Allergan/AbbVie sedan 2011, äger 60,962 aktier

Portföljandel: 4,11%

6. Axfood

Axfood är ytterligare ett typiskt utdelningscase, inget som jag förväntat mig någon större kursutveckling i, men under de ca 4 år som jag har haft bolaget i porföljen har det levererat både bra kurstillväxt och helt ok utdelningstillväxt.

Huvudtesen med investeringen var att bolaget har en väldigt stabil och väl diversifierad affärsmodell samt att man jämförelsevis utklassar ICA som utdelningsinvestering. Vidare ger VDn Klas Balkow ett bra intryck av att vara en kompetent och stabil ledare utan att för dens skull sticka ut särskilt mycket.

Insiderägande

– Klas Balkow, VD sedan 2017, äger 20,000 aktier

– Thomas Evertsson, VD Willys & anställd sedan 2008, äger 16,000 aktier

– Anders Lexmon, CFO & anställd sedan 2002, äger 10,000 aktier

– Eva Pettersson, VD Snabbgross & anställd sedan 2004, äger 9,173 aktier

9 av 10 i ledningsgruppen äger som minst 1,650 aktier, bara IT Direktören som inte äger några aktier.

8 av 13 i styrelsen äger aktier, 7 av dessa över 2,000 st aktier. Som antal ägare är det ett “OK” betyg, inte mer. 

Det som verkligen sticker ut är dock att Styrelseordföranden, Mia Brunell Livfors som haft befattningen sedan 2016 inte äger en enda aktie….  Är man seriös med ett styrelseuppdrag i ett förhållandevis stort börsnoterat bolag skall men i min mening äga aktier och leda med exempel, och då gärna ha en rejäl post för och visa att man menar allvar. 

Tummen upp för koncernledningens ägande, men två tummar ner för styrelsen pga ordförandens icke ägande.

Portföljandel: 4,67%

5. Cibus Nordic Real Estate

Cibus är en ganska ny spelare på fastighetsmarknaden med ett för Sverige lite annorlunda upplägg, närmast att jämföra med amerikanska REITs. Med en slogan som “Turning food into yield” är det svårt att inte bli intresserad om man är utdelningsinvesterare.

Detta visar sig tydligt då bolaget vid 2019 års slut enligt årsredovisningen hade 7,000 aktieägare, ett halvår senare 12,500 och per den senaste kvartalsrapporten för Q3 2020 var man uppe i ca 22,000. En snabb koll på Avanza idag visar att man bara där har 27,858 ägare, så tillströmningen av ägare fortsätter fortfarande i rask takt.   (Jag har skrivit lite mer tankar om Cibus här: https://utdelningscyklisten.com/2020/12/15/ar-cibusaktien-fortfarande-en-bra-investering/)

Klubbningen av övergången från kvartals- till månadsutdelning från och med Oktober 2020 har tveklöst varit en av de större pådrivarna den senaste tiden för att attrahera nya aktieägare, och kommer nog fortsätta att vara det ett tag till.

Jag började plocka in Cibus i portföljen i April i fjol, främst pga den stabila affärsmodellen, men även pga att jag fick en positiv uppfattning om VDn Sverker Källgården från diverse intervjuer och presentationer. Även CFOn, Pia Lena Olofsson ger ett stabilt om än kanske lite mer reserverat intryck, men det kommer lite med rollen också.

Allt som allt har jag ett gott förtroende för Cibus ledning och deras affärsmodell där man växer på ett bra och kontrollerat sätt som skall leda till att man kan höja en redan hög utdelning med 5% per år. Hittills har man en bra marginal i den kalkylen, och jag är  en “happy camper” som aktieägare.

Insiderägande

– Sverker Källgården, VD sedan Mars 2019, äger 4,260 aktier & 186,500 optioner

– Pia Lena Olofsson, CFO & Head of IR sedan Maj 2019, äger 5,000 aktier och 80,000 optioner

– Patrik Gylling, Styrelseordförande sedan 2018, äger 600,000 aktier via bolag

– Jonas Ahlblad, Styrelseledamot sedan 2018, äger 110,000 aktier via bolag

Övriga i ledningen och framförallt i bolagets styrelse har ett rejält ägande så tummen upp på insiderägandet i Cibus.

Portföljandel: 4,78%

4. Akelius

Av fastighetsbolagen i min portfölj, är Akelius kanske det mest anonyma och “intetsägande”. Kanske lite stick i stäv mot Roger Akelius ibland lite kontroversiella uttalandem och som jag uppfattar det, lite sträva personlighet, samt affärsiden att köpa fastigheter i reoveringsbehov och sedan hyra ut till lite mer välbärgade kunder.

Detta har om inte annat rört upp en hel del känslor bland diverse aktivister i Berlin som jag brukar få arga twets på tyska från varje gång jag yppar något om Akelius, men men…

Jag ägde Preffen fram tills dess att den löstes in för ett drygt år sedan, och efter en del tvekande köpte jag även in mig i även D-aktien för ganska precis ett år sedan. Bolaget är nu mitt fjärde största innehav, och det som i år kommer att betala mig mest i utdelning med ca 7% av totalen.

Huvudanledningen till köp var helt enkelt den höga, stabila och kvarlatsvisa utdelningen.  Jag kan inte påstå att jag gjorde någon superdjup analys av bolagets ledning och kultur utöver att läsa ett gäng rapporter.

Hyresfastigheter är ju rätt “osexigt” men stabilt, och folk kommer att behöva bostäder oavsett vad som händer så det finns inte så mycket mer att tänka på där.

Akelius är lite som en “grå betogklump”, rätt tråkigt. Bara att låta utdelningarna fortsätta ramla in på kontot i stadig takt…. 😉

Insiderägande

– Rolf Spann, VD, i bolaget sedan 2006, äger 28,571 D-aktier

– Leiv Synnes, VD, i bolaget sedan 2004, äger 150,000 D-aktier

Ett flertal i ledning & styrelse som inte äger aktier i bolaget

Portföljandel: 4,97%

3. Castellum

Castellum har funnits i portföljen sedan våren 2017 efter att jag fått upp ögonen för bolaget bla via Petrusko’s & Utdelningsseglarens bloggar.

Efter att ha läst ordentligt om bolaget under året och fått ett väldigt positivt intryck av VDn Henrik Saxborn viktade jag upp innehavet rätt rejält under året tills dess att det viktade ca 4,5% av portföljen.

Jag har genom åren kommit att uppskatta Saxborn’s ledarstil allt mer, han styr bolaget med en stadig hand, ger ett väldigt pragmatiskt intryck och ser till att man fortsätter att leverera, år efter år.

Initialt var det självfallet en bra direktavkastning samt åren i följd med en riktigt bra utdelningstillväxt som var den stora attraktionskraften. Att bolaget när jag köpte in mig även var hyfsat lågt värderat gav senare också en skön skjuts på aktiekursen.

Nu har värderingen kommit ikapp lite, men bolaget handlas fortfarande till en substansrabatt på ca 3,5%. I dagsläget är jag nöjd med min position och har för avsikt att bara låta den ligga där för att “Sveriges ohotade Utdelningskung” med 23 raka år med utdelningshöjningar kan fortsätta mata in stabilt ökande utdelning i portföljen. 

Även om huvudtesen är att bara låta innehavet att ligga för nu, finns det en del att hålla ögonen på efter att Rutger Arnhult flyttat fram sina positioner ytterligare i bolaget där han nu är störste ägare med 20% av både kapital och röster, och av allt att döma kommer att väljas till ny Styrelseordförande på bolagsstämman den 25e mars.

Herr Arnhult var ju ganska tydlig härom veckan med att han gärna hade sett att Castellum behållt den delen av bolagets logistikportfölj som man nyligen sålde av till Blackstone, och att detta kortsiktigt kommer påverka vinstutvecklingen negativt.

Jag har ingen aning, och ej heller någon direkt uppfattning om Arnhult & Saxborns relation och vad dom tycker om varandra, men… jag får känslan av att dom nog inte går så väl ihop, och att det mycket väl kan bli en del förändringar i bolagets ledning efter den kommande bolagsstämman.

Det förefaller även hyfsat sannolikt att det kan komma bli en del konsolidering i Rutger Arnhults bolgssfär när (…!) han tillträtt som ny Styrelseordförande.  Jag har i alla fall svårt och se att han inte skulle vilja slå samman Castellum med Klövern och /eller Corem innan 2021 är slut.

Även om Rutger Arnhult har en rätt “bufflig” framtoning är det svårt att inte imponeras av vad han skapat, och på något sätt gillar jag honom.

Lär bli ett spännande år för Castellum, kan bli lite stökigt kanske, men… jag sitter bara bredvid och ser på. Med stort intresse!

Insiderägande

– Henrik Saxbiorn, VD, i bolaget sedan 2006, äger 76,250 aktier

– Ulrika Danielsson, CFO, i bolaget sedan 1998, äger 24,000 aktier

– Charlotte Strömberg, Styrelseordförande sedan 2012 – 2021 (?), äger 19,800 aktier.

Generellt bra ägande i ledningen, bara HR chefen i ledningen som inte äger aktier. Samtliga åtta styrelseledamoter äger aktier, tre stycken ger fler än 10,000 aktier. Toppbetyg för insiderägandet i Castellum.

Portföljandel: 6,13%

2. Evolution

Jag kan inte påstå att jag uppfattar VDn Martin Carlesund som en särskilt karismatisk ledare, detta i stark kontrast till bolagets VP of Operations, Todd Haushalter som formligen osar av den varan.

Nu är det självfallet inget krav att ett bolags VD skall vara en “Karismagud”, det finns många andra sätt att leda och inspirera på. Det viktiga med en bra ledningsgrupp och atmosfären i ett bolag är att man får ihop helheten till något som blir riktigt bra.

Det råder 0 tvekan om att Evolution har en ytterst kompetent ledning rakt igenom, med många A+ personligheter och att man har ett närmast maniskt driv i att driva innovation och ständigt överträffa sig själva för att bli bättre. 

Bolag med den här typen av driv kan vara väldigt svåra att jobba och överleva i om man inte köper kulturen och blir en del av den, men för mig som aktieägare är det guld. Jag vet att dom hela tiden gör precis allt som går för att ständigt vara bäst på alla fronter.

Det kan tyckas brutalt hur snabbt och hårt man inetgrerade Netent in i Evolution, men i mitt tycke var det helt rätt.  Jag har under min karriär i Corporate America upplevt ett gäng förvärv, både som en del av förvärvande bolag och även som förvärvad. 

Självklart blir det svårare och mer komplext ju större bolagen är och ju mer deras kulturer skilhjer sig åt, men…

Som regel blir det ALDRIG bra om man inte har en klar och tydlig plan för hur man skall genomföra integrationen, och skapa ETT bolag med EN kultur. Det är alldeles för lätt att det blir ett vi och ni läger, speciellt vid samgåenden mellan bolag av ungefär samma storlek.

Jag har sett och upplevt detta på allt för nära håll lite för många gånger, där det som ser fantastiskt ut i PowerPoint sedan blir total pannkaka i verkligheten. 

Därav applåderar jag hur snabbt Evolution fått in det man vill ha av Netent i bolaget.

Mitt ägande i Evolution är så gott som uteslutande för kurstillväxtens skull, att man sedan har en grym utdelningstillväxt är en liten men fin bonus.

Insiderägande

– Martin Carlesund, VD, i bolaget sedan 2015, sitter på 266,147 aktier och ca 1,2 miljoner optioner

– Todd Haushalter, VP Operations, i bolaget sedan 2015, äger 55,755 aktier & 212,500 optioner

– Sebastian Johannisson, Chief Strategy Officer, i bolaget sedan 2008, äger 800,000 aktier & har 212,500 optioner.

– Jens von Bahr, Styrelseordförande & medgrundare av bolaget, äger ca 13,65 miljoner aktier genom bolag Österbahr Ventures

– Fredrik Österberg, Styrelseledamot & medgrundare, äger ca 13,65 miljoner aktier genom bolaget Österbahr Ventures

Generellt väldigt stort insiderägande både i ledning och styrelse, så det blir toppbetyg  för insiderägandet i Evolution.

Portföljandel: 6,77%

1. Investor

Jag har egentligen ingen direkt uppfattning om kulturen inom Investor och hur det är att jobba där, förutom att det är en liten, stabil och effektiv organisation som förvaltar sina traditioner med stolthet.. Egentligen är Investors egen kultur heller inte så relevant i sammahanget.

Desto viktigare är hur Investor sköter relationerna med sina portföljbolag, och här har man ju i många fall relationer som sträcker sig över många decennier. Tittar man tillbaks på bolagets “track record” är det direkt outstanding, och lyssnar man lite på vad porföljbolagen tycker får man också intrycket att Investor är både väldigt uppskattade och respekterade.

Finns inte mycket mer att tillägga på det. Utöver att konstatera att Investor har vetat vad dom håller på med sedan 1916, dom fortsätter att ha blykoll på att decennium efter decennium driva upp värdet på de tillgångar man investerar i och därmed generera värde för mig som aktieägare.

Gott så!

Insiderägande

– Johan Forsell, VD & styrelseledamot, jobbat i bolaget sedan 1995, äger 83,621 aktier

– Jacob & Marcus Wallenberg, Ordf. & Vice Ordf i Styrelsen sitter på ca 1 miljon aktier tillsammans…

– Helena Saxon, Finansdirektör, anställd sedan 1997, äger 16,488 aktier

Portföljandel: 8,34%

Annons

2 kommentarer

  1. Roligt att läsa detta inlägg. Här har vi 2 bolag gemensamt. I mitt lilla månadspar som jag har finns Castellum. Det skall bli intressant kring allt vad som händer där tillsammans med Klövern och Corem även om jag inte äger de 2 sista. Axfood är mitt största innehav (500st). Telia är säkert bra på dessa nivåer men har valt Tele2.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s