Utdelningsmaskinen AbbVie, finns det fortsatt tillväxt bortom Humira…?

Den 30e oktober annonserade AbbVie sin årliga utdelningshöjning, den 8e i följd sedan bolaget spanns av från Abbot Labs och med åren från Abbot inräknade blir det hela 48 år i sträck med utdelningshöjningar.

AbbVie har genom åren gjort sig känt i utdelningsinvesterarkretsar som ett bolag med en ganska unik kombination av hög direktavkastning, rejäla utdelningshöjningar samtidigt som man haft en låg utdelningsandel.

För en utdelningsinvesterare tickar man alla boxar med den historiken, så det är inte för inte som AbbVie är en väldigt populär utdelningsaktie, men… är trenden hållbar på lång sikt?

Utdelningshistoriken hittills:

AbbVie har som nämnt ovan en lång och väldigt fin utdelningshistorik, dock skruvades tempot på höjningarna ner lite i år, då man halverade höjningen jämfört med snittet på 20,86% för de senaste fem åren.

Även om årets utdelningshöjning halverades jämfört med 5 årssnittet är detta en av de kraftigaste höjningarna i år om man tittar på lite större, mogna bolag. Sedan AbbVie spanns av från Abbot 2013 har man totalt sett höjt utdelningen med hela 225%.

Sett över hela perioden sedan spinoffen från Abbot 2013 i hammar vi på en höjnings CAGR på 15,87%. I det perspektivet, och med allt som hänt under året 2020 är den senaste höjningen på 10,2% ett riktigt styrkebesked.

Från 2013 och fram till nu har AbbVie varit både konservativa och konsekventa med hur mycket av vinsten man delar ut, man har stadigt legat kring 50% strecket.

Tittar vi på hur mycket av kassaflödet som delas ut ligger man tom under 45%. Allt som allt har man väldigt bra marginaler för fortsatta höjningar.

Var kommer omsättningen från?

Humira som används bla till att minska inflammationsprocessen av bla reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis, crohns sjukdom och ulcerös kollit är AbbVie’s i särklass dominerande produkt och för närvarande världens bäst säljande läkemedel.

Immunologi där Humira ingår är följdaktligen AbbVie’s dominerande affärsområde och stod under helåret 2019 för ca 58% av den totala omsättningen, och det var nästan uteslutande Humira som levererade.

Här skulle man kunna bli lite ”mörkrädd”, men… under 2020 har Humira’s andel krympt trots att produkten fortfarande levererar en liten tillväxt.

De två andra produkterna i Immunologifamiljen, Skyrizi och Rinvoq har levererat en successivt accelererande omsättning och tillväxttrend. För de första 9 månaderna av 2020 har båda växt med tresiffriga procenttal. Dom utgjorde visserligen bara 10% av totalen, men betänk att dom svarade för mindre än 1% under 2019 och att tillväxten inte lär mattas av jättemycket det närmaste året.

Trenden har fortsatt även under Q3, och än mer positivt att andra affärsområden som Hematologi & Neurovetenskap växer rejält vilket lett till att Immunologidelens andel av totalen har gått ner från 50 till 45%. Helt klart är att bolaget är på väg åt rätt håll.

Tillväxt…

AbbVie’s omsättning ökade med mindre än 2% under 2019, men… GAAP vinsten steg med hela 44%, och den justerade vinsten var + 13%. Det sagt så är det inget tvivel om att bolagets storsäljare och kassako, Humira är under stark press efter att patentet i Europa gick ut i oktober 2018.

Tack vare ett intensivt arbete med att lansera nya produkter som cancermedicinerna Imbruvica och Venclexta samt de anti-inflammatoriska preparaten Rinvoq och Skyrizi driver man bra tillväxt med ett flertal produkter.

Lägger man till förvärvet av Allergan under 2019 så har man en väldigt bred bas av befintliga produkter som driver tillväxt redan nu. Allergan hade inte mindre än fem affärsområden som omsatte >$1 BUSD per år under 2018.

Den ”nya” AbbVie är ett riktigt monster med en omsättning på närmare $ 45 BUSD med och en market cap på > $ 173 BUSD.

Humira kommer att fortsätta vara en viktig kassako för bolaget ytterligare ett bra tag, men istället för att utgöra över 50% av totalen som var fallet 2018, är man nu nere på ca 39% och andelen fortsätter att sjunka.

För att säkerställa tillväxten från nya produkter utöver de som redan nu genererat ca $ 9 BUSD under 2019, har man de senaste åren steppat upp R&D investeringarna rejält. Sedan 2013 har man ökat den med hela 76% till att nu motsvara ca 12,5% av den totala omsättningen.

Investerar man så mycket i forskning och utveckling menar man verkligen allvar, och det borgar för att man kommer fortsätta att driva en bra och framförallt bred tillväxt över samtliga affärsområden under många år framöver.

Totalt har man för närvarande dryga 30-talet nya preparat i pipeline för förväntad launch fram till 2022 vilket är klart imponerande och bland det bästa i hela läkemedelsbranschen.

De flesta av dessa innefattar ytterligare godkännanden för befintliga produkter att, men bolaget har även en lovande kandidat för att behandla Parkinsons. Om den kommer ut på marknaden har den självfallet stor potential.

Hur kommer de utgående patenten på Humira att påverka?

AbbVies europeiska patent för Humira gick ut i Oktober 2018, vilket gjorde att produktens omsättning utanför USA gick ner med 31% YoY 2019, och med närmare 17% under första halvan av 2020. Humira har mycket hård konkurrens i Europa av inte mindre än sex olika bolags generiska kopior från Amgen, Biogen, Samsung Bioepis, Novartis, Mylan & Fresenius Medical Care. Trots den intensiva konkurrensen från lågt prisade ”biosimilars” har AbbVie klarat sig bättre än befarat hittills under 2020.

Självklart kommer det att bli en effekt när det amerikanska patentet går ut i Februari 2023, men… till skillnad från de europeiska marknaden har ”biosimilars” inte haft samma framgång i USA, mycket på grund av lagar, oro över om kopiorna är lika bra samt en generellt lägre medvetandegrad bland ordinerande doktorer.

Det återstår att se vad den fulla effekten blir om 3 – 4 år, men med den plattform och pipeline som AbbVie har idag är man väldigt bra rustade för att hantera eventuella ytterligare tapp i Humiraomsättning och marginal.

Utdelningshöjningar de kommande åren…

AbbVie har höjt utdelningen med dryga 20% de senaste fem åren, och med 10,2% under 2020, mitt i en pandemi med allt vad det innebär.

Jag förväntar mig att man kommer fortsätta att vara en av de ledande bolagen i branschen vad utdelningshöjningar beträffar under överskådlig framtid, men… beroende på vad som händer efter det kanske man ökar takten igen, men det får tiden utvisa.

Sannolikt kommer man i närtid prioritera och fortsätta att beta av skuldbördan från köpet av Allergan samt fortsätta att investera i tillväxt.

För det senaste helåret växte man vinsten med 13 % och höjde utdelningen med 10,3%, efter rekordåret 2017 när vinsten ökade med dryga 41% höjde man utdelningen med 50%. Man har onekligen blivit konservativare med höjningarna efter förvärvet av Allergan. Med det i beaktning känns min prognos på 8 – 10% högst rimlig och mer än väl godkänd för att jag skall fortsätta vara en nöjd aktieägare framöver.

Risker

Som med alla bolag finns det alltid risker med en investering, och läkemedelsbranschen är väldigt tuff där stora stämningar är en del av deras vardag. Misslyckas ett bolag med att få godkännande för en medicin man spenderat flera år och massor med pengar för att ta fram kan det få förödande konsekvenser.

Det sagt känner jag mig ganska komfortabel med AbbVie’s nuvarande situation då man lyckats bra med att bredda sig rejält och mer och mer neutraliserar beroendet av Humira.

Min slutsats

Efter att ha tvekat på att investera i AbbVie i över ett år pga Humira… började jag till slut att köpa in mig i början av oktober 2019. Jag har sedan dess köpt regelbundet, och jag gjorde ytterst vältajmat… en större ökning i slutet av mars i år. Bolaget är just nu mitt 8e största innehav med en portföljandel på 3,93%.

Jag ser positivt på bolaget, och kan definitivt tänka mig att öka på min position ytterligare då man trots den senaste veckans vaccinrally fortfarande är undervärderat vilket ger potential för både kursuppgång och fortsatt bra direktavkastning. Om jag skall öka väntar jag dock gärna på en pullback ner under $90 igen… 😉

Hur tänker du?

Finns AbbVie i din portfölj?

Källor:

  • AbbVie IR sidor, Hel- & Delårspresentationer
  • Market Beat
  • Motley Fool
  • Seeking Alpha
Annons

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s