Fortsatt övervägande bra rapporter!

Den gångna veckan har bjudit på ett rapportflöde i behagligt tempo, med totalt sex bolag som presenterat sina kvartals- och helårs rapporter. Resultaten har varit allt från ok till helt galet bra, och generellt har dom överträffat mina förväntningar.

Veckan som gick

Under veckan som gick levererade Altria, AT&T, Johnson & Johnson och Telia alla sina helårsrapporter, och Apple samt Microsoft kom med delårsrapporter.

Altria – Q4 rapporten var väl ungefär lika ”trött” som väntat, och lite som det skall vara med ett trögt bolag i en marknad där tillväxt sker i små små inkrement. Det som däremot var upplyftande, var att man per omgående initierar ett aktieåterköpsprogram på $ 2 BUSD.

Jag ”bockar av” rapporten och fortsätter tanka sköna, kvartalsvisa utdelningar där Altria per idag levererar drygt 5% av all min utdelning under 2021.

AT&T  levererar trots allt ”ett stabilt Q4 & helår med bra tillströmning av både mobil-, fiber- och HBO Max kunder.  Kassaflödet för året var $ 27,5 BUSD vilket leder till en dividend payout ratio på 54,5%..

Undantar man DirectTV som numera tydligen bara benämns med ”Premium TV losses” …. ser helheten dock bra ut.

Guidance för 2021 är relativt försiktig med en omsättningstillväxt på ca 1% & ganska flat vinst per aktie.  Bolaget projicerar ett kassaflöde på ca $ 26 BUSD och en payout ratio i det övre delen av 50% spannet vilket är mer eller samma nivå som de senaste åren. Överkapitalisering kommer att allokeras till att betala ner nettoskulden vilket är bra.

AT&T har höjt utdelningen 37 år i följd, och sedan 2008 med $ 0,01 per år. Märk väl att den senaste gången man annonserade en höjning var i December 2019, med utbetalning i Februari 2020. Bolaget annonserade i December 2020 en bibehållen utdelning för utbetalningen som kommer nu i Februari, så… Om man skall hålla sin höjningsstreak vid liv har man tre kvartal på sig att göra det. Om en höjning kommer blir den då sannolikt mindre än $ 0,01 på helårsbasis.

Det är svårt att bedöma hur AT&T tänker här, förhoppningsvis kommer man med en mindre, symbolisk höjning för att fortsätta jakten på att bli en Dividend King.

Johnson & Johnson – Levererade sin Q4 rapport på tisdag den 26e Februari, och det var verkligen stabilt, som vanligt. Omsättningen för helåret landade på $ 82,6 BUSD, en ökning på 1,5%, det justerade resultatet blev $ 8,03 per aktie, en minskning med 7,5%, där ”Medical Devices” var det område som tyngde en del.

Det fria kassaflödet för året blev ganska precis $ 20,0 BUSD, och man investerade hela $ 12,2 BUSD i R&D vilket motsvarar 14,8% av omsättningen.

Första veckan i Februari kommer även den årliga utdelningshöjningen som återigen lär landa runt 6%’s strecket vilket jag tycker är helt ok för ett stort och moget bolag.

Microsoft  formligen dunkar in sin Q2 rapport och river med den virtuella basketkorgen på vägen ner…

Omsättningen ökar 15% q/q med ”Intelligent Cloud” som motorn med hela 22% tillväxt, där Azure växte hela 48 % q/q. Låt det sjunka in en stund… Marginalerna växte med 16%, det fria kassaflödet växte med 17% q/q och 41% på rullande årsbasis, netto intäkterna med 29% och vinsten per aktie med hela 31% q/q.

Kort sagt wow, sanslöst imponerande!

Microsoft är i dagsläget ett av de bolag som ligger på min ”öka på i” lista. Innehavet utgör idag bara 0,26% av portföljen, men jag skulle gärna vilja se det kring 1%’s strecket.

Apple levererar även dom ett riktigt monsterkvartal!

Omsättningen växer + 21% och vinsten per aktie var + 35% båda ”all-time” rekord. Försäljningen utanför USA uppgick till hela 64% av kvartalets omsättning där Kina gjorde en stark comeback och växte 57% q/q.

Alla produktkategorier har tvåsiffrig tillväxt vilket i sig är grymt imponerande. iPhone & iPad krossar alla prognoser och där växer iPhone 17,2%, och iPad med hela 41,1%… När man går in i Q2 gör man detta med vissa utmaningar att hinna leverera iPhone 12 i den takt som marknaden önskar.

Precis som försäljningen har även aktiekursen gått starkt och är upp dryga 23% det senaste kvartalet, och upp ca 72% det senaste året. Det finns således en hel del redan inprisat i aktien, och i avsaknad på handfast guidning för framförallt iPhone & Mac fick kanonrapporten ett ganska ljummet mottagande.

Telia flaggade ju redan för en dryg vecka sedan för hur utdelning och kassaflödet för helåret skulle bli, så det var inga större överraskningar som presenterades i helårsrapporten idag.

Nettoomsättningen för året kom in på 23,5 miljarder SEK vilket var en ökning på 2,7%, justerad  EBITDA blev 7,5 miljarder SEK, en minskning med 5,5% för året, och det operativa kassaflödet för helåret blev 12,1 miljarder SEK, och allt som allt växer det 20% y/y vilket onekligen signalerar en förhoppningsvis bestående, underliggande styrka i verksamheten.

Den föreslagna utdelningen för året hamnar på 2 kr/aktie vilket är en höjning med 11,1% jämfört med den ordinarie utdelningen för 2019, och motsvarar 67% av det operativa kassaflödet för året.

2021 kommer fortsatt att bli ett omstruktureringsår för Telia. Hade det inte varit för att man har en ny VD och management team, hade jag dragit åt mig öronen rejält här, men…

Efter att ha lyssnat på dagens ”Strategy Update” därden knivskarpa VDn Allison Kirkby och hennes team gick igenom bolagets omstöpning från grunden, känner jag betydligt mer tillförsikt.

Den röda tråden i strategin som presenterades går under epitetet ”Reinvent better connected life”.

Jag gillar att man väldigt tydligt och kraftfullt positionerar om sig från ett gammalt trött telco, där Televerket legacyn fortfarande lös igenom till att nu bli ett modernt bolag som knyter ihop människor och verksamheter. Detta syns även i ledningen där många Teliandinosaurier bytts ut.

Man har även börjat rensa upp i det totala erbjudandet som haft en hel del överlapp, där bla produktportföljen bantas med ca 50% för att minska komplexiteten och göra bolaget lättare att förstå och jobba med. 

Ytterligare ett led i effektiviseringsprocessen är att man tar ner konstnadsmassan med 2 miljarder SEK mindre i OPEX och 1 miljard SEK i CAPEX fram till 2023.   Detta görs bla genom att, dra ner på antalet erbjudanden o leverantörer samt att minska personalstyrkan med ca 1000 personer. Detta samtidigt som man även bantar ner mängden konsulter till förmån för egen personal för att få mer kontinuitet och behålla kompetens in-house.

Utdelningspolicyn för de kommande åren var ett litet frågetecken innan dagens rapport och presentation.. Dessa försvann dock snabbt, och jag gillar att man nu sätter 2 kr/aktie som en ”baseline” med en ambitionen att höja med ”low to mid single digits” kommande åren. Man kan troligen vänta sig höjningar i spannet 2 – 4% per år givet nuläget, vilket är helt ok för att vara ett högutdelnde bolag.

Min takeaway från Strategipresentationen är att man gör en rejäl storstädning i den övergripande strategin, man gör om och man gör rätt. Det är i mångt och mycket ett helt nytt och mycket offensivare Telia som presenteras. Lååångt från det gamla trötta bolag man var med tex Lars Nyberg eller Johan Dennelind vid rodret.

Helt klart är att den nya ledningen åstadkommit mer förändring på tre kvartal än vad de tidigare orkade med på ett decennium.

Jag gillar vad jag såg och hörde.

Veckan som kommer

Kommande vecka bjuder på totalt 5 rapporter för min portfölj och med dessa förhoppningsvis några sköna besked om utdelningshöjningar.

AbbVie kommer med sin Q4 rapport på Onsdag 3e Februari. Bolaget har onekligen haft bra vind i seglen senaste tre månaderna där aktiekursen stuckit iväg nästan 25%, mycket tack vare att Skyrizi och Rinvoq fått flera godkännanden och med ännu fler på väg. Man projicerar att dessa två varumärken kommer att generera $ 15 BUSD i omsättning 2025 och att dom kommer att peaka först i mitten på 2030 talet.

Även om den totala försäljningen förutspås dippa en del fram t.o.m. 2023 innan den åter vänder uppåt är framtidsutsikterna väldigt goda med fler varumärken som levererar växande omsättning, en fortsatt väldigt stor och väl diversifierad pipeline, fin vinst och ett bra kassaflöde.  

Bolaget ser själva att man kommer ha en omsättningstillväxt på närmare 10% per år från 2025, och med en årlig CAGR för vinsten per aktie på 18,8% de senaste 8 åren, sitter jag tryggt med min position som utgör 3,88% av portföljen, och ser fram emot kommande fina utdelningshöjningar i många år framöver.

Jag förväntar mig att Q4 rapporten kommer att vara stabil, men kanske ingen kioskvältare.

Axfood kommer med sin helårsrapport på Torsdag den 4e Februari. Givet det enorma uppsving som hela livsmedelsbranschen haft under 2020 känns det ganska givet att Axfood kommer att leverera ett stabilt Q4 och en riktigt bra helårsrapport, sannolikt på rekordnivå både vad gäller omsättning, kassaflöde och vinst.

Bolaget växer snabbare än marknaden och det är Willy’s som står för ca 55% av både vinst och omsättning och har högst marginaler som självfallet är det stora dragloket med en tillväxt på hela 9,9% under de första 9 månaderna 2020.

E-handel är fortfarande en väldigt liten del av den totala omsättningen, knappt 5% för Q1 – Q3 2020, men den växte 95% y/y. Detta är självfallet till stor del ”Corona dopat”, men icke desto mindre en viktig kanal för fortsatt tillväxt.

De senaste 3 åren har andelen utdelad vinst sjunkit från strax under 100% strecket ner till ca 91%,  samtidigt som man kontinuerligt höjde utdelningen förra året efter en paus under 2019. Axfood’s utdelningspolicy stipulerar att man skall dela ut minst 50% av nettovinsten efter skatt, där snittet för de senaste 5 åren är 90% så bolaget är onekligen väldigt generöst inom ramarna för sin policy.

Det logiska vore att förvänta sig en höjning från fjolårets 7,25 kr till 7,50 kr fördelat på två utdelningstillfällen á 3,75 kr, vilket i så fall motsvarar en höjning på 3,44%. Det sagt, med ett väldigt starkt 2020 i ryggen skulle jag inte bli jätteförvånad om man skulle dela ut 8 kr/aktie i år, mao en höjning på 10%. Detta är inget jag räknar med, men jag blir gärna positivt överraskad.

Axfood är mitt 7e största innehav med 3,99% av den totala portföljen. Jag är nöjd med den steken och har just nu inga planer på att röra innehavet. Som ägare är jag nöjd med att Axfood utklassar ICA som utdelningsbolag vilket är gott nog. Vill du förkovra dig i varför, gjorde jag en jämförelse för ett drygt år sedan: https://utdelningscyklisten.com/2019/10/25/axfood-eller-ica-gruppen-vilken-ar-den-basta-utdelningsaktien/

Kinnevik levererar även dom sin helårsrapport nu på Torsdag. Trots att bolagets största kursdrivare i närtid fortsatt kommer att vara Zalando och Teladoc (Livongo), och med ett Tele2 som man kanske skulle kunna spinna av, så tycker jag definitivt att det är en intressant investering då man har en rad mindre, nya innehav som kan blomma ut och bli stora med tide. Just nu handlas Kinnevik för övrigt med en substansrabatt på ca 5,3 %.

Det jag ser fram emot mest i rapporten är Georgi Ganev’s VD ord och vad man har för outlook för 2021.

Jag har skrivit lite kring mina tankar om Kinnevik och bolagets framtid här: https://utdelningscyklisten.com/2020/09/18/kinnevik-framtidens-investmentbolag-eller-ett-nytt-ratos/

Pfizer’s Q4 rapport kommer på Tisdag den 2a Februari. Bolaget har ju verkligen varit i ropet på sistone i samband med att man var först med att få fram ett godkänt Coronavaccin. Även om marknaden gav kursen en liten knuff då så har aktien den senaste 3-års perioden trots en skumpig resa upp och ner, varit mer eller mindre flat.

För min del är Pfizer ett rent ”dividend growth play”, då bolaget har en stabil verksamhet som växer sakta och genererar bra kassaflöden. Jag förväntar mig ingen större dramatik med den kommande rapporten, och kommer förmodligen att ta emot den med en lätt gäspning.

Prudential kommer med sin Q4 rapport på Tisdag efter marknaden stängt.

Lite som sin logotype, så känns Prudential fortfarande som ett ”rock solid investment case” som erbjuder en fin kombination av bra direktavkastning, en låg utdelningsandel, stark balansräkning samt en hög utdelningstillväxt.

Både bolaget och branschen är lite ute just nu vilket är bra för den som vill investera i det. Vill du läsa mer om Prudential så skrev jag lite om dom i höstas, här: https://utdelningscyklisten.com/2020/10/09/prudential-financial-en-undervarderad-utdelningsklippa/

Just nu är Prudential Financial ca 1,1% av min portfölj, och jag kan definitivt tänka mig att öka på det innehavet vid tillfälle. Kursen på runt $ 80 är för närvarande mer eller mindre 25% högre än vad jag betalade, men bolaget känns fortfarande inte för högt värderat.

Volvo levererar sin helårsrapport på Onsdag 3e Februari. Detta är nog den rapport jag ser fram emot mest den här veckan. Bolaget ställde in utdelningen förra året då man fick statligt stöd för att hantera permitteringarna. Nu sitter man på en stor kassa och är hyfsat överkapitaliserade med en kassa på ca 35 kr/aktie, så jag skulle bli förvånad om det inte kommer en ganska stor bonus utdelning utöver den ordinarie. Sannolikt kommer man inte att dela ut all överkapitalisering vid ett tillfälle dock.

För 2019 delade man ut 5 + 5 kr, och för 2020 var förslaget 5,50 kr i ordinarie utdelning samt 7,50 kr i bonusutdelning. Detta drogs som vi alla vet senare tillbaks av ovan nämnda anledning.’

Min prognos är att man kommer med en ordinarie utdelning på 6 kr samt en bonusutdelning på åtminstonne 8 kr, alltså 14 kr / aktie totalt vilket skulle ge en DA på 6,66%.

Jag tillåter mig gärna att ha fel åt rätt håll angående Volvo’s eventuella extrautdelning, men det känns i alla fall som att min prognos är rimlig.

På Onsdag vet vi.

Vi hörs!

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s