Vilket ”BIG Tobacco” bolag är den bästa utdelningsaktien?

Tobaksbolag har under lång tid varit populära bland utdelningsinvesterare i USA, men kanske inte fullt så mycket i Sverige trots nätmäklarnas intåg på senare år, och med det ett starkt ökat utbud för oss svenska investerare.

Sedan är det kanske också så att det i Sverige anses vara mindre moraliskt & politiskt korrekt att investera i den här typen av bolag. Men men… den diskussionen får vara i det här inlägget.

Dagens tobaksbransch skiljer sig starkt från den som växte fram på den amerikanska söderns plantager under 1800-talet, och idag kategoriseras den som många andra globala branscher av stark konsolidering.

Man pratar ofta i termer av “Big Tobacco” vilket refererar till de fem största tobaksbolagen, Philip Morris International, Altria, British American Tobacco, Imperial Brands och Japan Tobacco International.

I det här inlägget tänkte jag göra en jämförelse för att utröna vilket av det tre största, Altria, British American Tobacco (BTI) och Philip Morris International som är den bästa utdelningsaktien.

För transparensens skull skall sägas att jag äger de två förstnämnda, där Altria utgör 3,88% av portföljen och är mitt 8e största innehav, och BTI är mitt 35e största innehav med en andel på 0,80%.

KORT BAKGRUND PÅ BOLAGEN:

Altria Group som tidigare hette Philip Morris Companies Inc., är ett amerikanskt multinationellt tillverkningsföretag som är världens största tillverkare av tobaksprodukter. Bolaget grundades ursprungligen 1822 när George Weyman öppnade sin första tobaksbutik i Pittsburg, Pa. 1929 etablerade Philip Morris Co. tillverkning i Richmond, Va.

2003 uppstod det som idag är Altria genom att man paketerade om Philip Morris Companies med motiveringen att man ville ha en tydligare profilering att koncernen nu bestod av mer än Philip Morris USA och Philip Morris International. Vid den här tidpunkten ägde man 84% av Kraft Foods, som man sedan sålde 2007, och 2008 spann man sedan av Philip Morris International som nu är ett separat börsnoterat bolag.

2019 var en återförening av Altria och Philip Morris International på tapeten, något som skulle ha skapat ett $ 200 BUSD monster, ca 2,5 gånger större än British American Tobacco som skulle blivt näst största konkurrent. I slutändan blev det inget av pga motsättningar från tunga invesetrare…

Altria äger idag 100 % av Philip Morris USA, USA Smokeless Tobacco, John Middleton, Ste Michelle Wine Estates, Philip Morris Capital Corp.. Man är även investerad i Anheuser Busch InBev där man har 10% av kapitalet, 35% av Juul Labs , 45% av Cronos Group & 80% av Helix Innovations.

Bolaget har idag ca 7,300 anställda och huvudkontoret ligger i Richmond, Va.

Philip Morris International skapades genom en spinoff från Altria 2008 där huvudskälet var att ge bolaget mer operativ frihet utanför amerikanskt ägande och lagar för att bättre kunna fokusera på utvecklngsmarknader.

Huvudfokuset idag är på cigaretter, cigarrer, snus och rökfria produkter.

PMIs legala huvudkontor är i New York City, NY, men man har ingen egentlig verksamhet i USA. Det operativa huvudkontoret är beläget i Lausanne, Schweiz.

British American Tobacco är världens näst största tobaksbolag, grundat 1902 i London, när det brittiska bolaget Imperial Tobacco Company och det amerikanska bolaget American Tobacco Company gick samman och bildade the British-American Tobacco Company Ltd.

Likt sina konkurrenter är huvudprodukterna cigaretter, cigarrer och rökfria produkter. Bolagets huvudkontor ligger i London, UK.

JÄMFÖRELSE AV BOLAGENS AFFÄRSMODELLER:

De tre bolagens affärsmodeller är inte jätteolika, men det finns självfallet en del skillnader både i sortiment och i hur man differentierar sig. En sak som blir väldigt tydlig speciellt när man läser Altria & PMI’s presentationer och IR sidor , men även BAT’s är att alla går mot och positionerar sig för “en rökfri framtid”, bortom tobak och nikotin.

Hur lång tid den omställningen kommer att ta är naturligtvis svårt att säga, men helt klart är att man nu menar allvar och att det inte längre bara är lip service för att vara “PK”.

Altria’s affärsmodell

Bolaget är det mest diversifierade av de tre, och man säljer cigaretter, e-cigatetter, cigarrer, rökfri tobak, och vin under varumärken som Marlboro (i USA), Black & Mild, Copenhagen, Skoal, Chateau Ste Michelle och Champagne Nicolas Feuilatte.

4-faldige Indy500 vinnaren A.J. Foyt, i en Copenhagen Lola Chevy i 1991 års upplaga av The 500.

Totalt har man 15 cigarettmärken, 8 rökfria tobaksmärken, 10 cigar- & piptobaksmärken och 28 vinmärken i portföljen. För att understryka vart man är på väg är Altria’s slogan numera “ Towards a smokefree future”.

Philip Morris International

PMI’s affärsmodel är av förklarliga skäl ganska lik Altria’s då dom en gång var ett och samma bolag, men en de skiljer det, och PMI är ett mer renodlat bolag.

Man tillverkar och säljer cigaretter, rökfria produkter och tillhörande elektroniska devicer samt andra nikotinprodukter på fler än 180 marknader utanför USA. Bolagets mest kända varumärke är Marlboro (utanför USA) som är världens mest sålda cigarett sedan 1972. Andra varumärken i cigarettportföljen är tex Chesterfield och L&M. I det rökfria sortimentet är IQOS störst följt av Teeps & Steem.

Reine Wisell från Motala, i en 12 cylindrig Marlboro BRM P160. F1 VM 1972

Precis som Altria positionerar man sig mot en rökfri framtid med budskapet att: “Vi har byggt världens mest framgångsrika cigarettbolag. Nu bygger vår framtid på rökfria produkter som är ett mycket bättre val än rökning” under sloganen “Delivering a smoke-free future”

British American Tobacco

Även om BAT likt Altria & PMI rör sig mot en rökfri framtid, är budskapet inte lika jättetydligt och uttalat. Bolagets slogan är “A Better Tomorrow” som nu är en del av logotypen sedan Mars 2020, och med det har man börjat pusha hårdare på sina Vuse & Velo produkter.

Från 2021 kör Felix Rosenqvist för Arrow McLaren SP i INDY Car.

BAT’s mest kända varumärken på cigarettsidan är bla Camel, Rothmans, Lucky Strike & PallMall.

Som lite trivia kan nämnas att deras vapour varumärken, VUSE & Velo numera syns på (Schmidt Arrow Petersen) McLaren’s papaya orangea IndyCar och F1 bilar.

BIG Tobacco sammanfattat

Om man skall summera ner några nyckelfaktorer som gör BIG Tobacco bolagens affär väldigt lönsam och stabil, kan man lite förenklat göra det i tre punkter:

 • Enorma kassaflöden
 • Hög “switching cost”
 • Stor pricing power

FAKTORER SOM AVGÖR VILKET BOLAG SOM ÄR DEN BÄSTA UTDELNINGSINVESTERINGEN:

 1. UTDELNINGSHISTORIK

Altria har höjt utdelningen varje år sedan 1970, en streak på 51 år och med det är man en sk ”Dividend King”. Senaste gången Altria höjde utdelningen var den 28e Juli i år, då man höjde med 2,8%, och det var den 55e höjningen de senaste 51 åren.

Philip Morris International som är ett mycket yngre bolag har höjt utdelningen 12 år i följd och således ”Junioren” i sällskapet.

British American Tobacco har höjt utdelningen varje år sedan 2007, mao 13 år i följd. Bolaget har under den här perioden övergått från att ha två utdelningar per år, en stor på våren och en mindre på hösten till att från 2018 köra kvartalsvis.

Rond #1:

 1. Altria
 2. BAT
 3. PM

2. HUR ÄR UTDELNINGSTILLVÄXTEN?

Alla bolagen har som konstaterats ovan, bra till grymma streaks. Tittar vi på takten på höjningarna får vi följande resultat:

Altria: 1år (Rullande 12 mån) = 4,32 %, 3år = 11,75 %, 5år = 10,4 % .

British American Tobacco: 1år (Rullande 12 mån) = 3,65 %, 3år = 2,05 %, 5år = 8,0 %.

Philip Morris International: 1år (Rullande 12 mån) = 2,81 %, 3år = 3,89 %, 5år = 3,55 %.

Rond 2:

 1. Altria
 2. BAT
 3. PM

3. DIREKTAVKASTNING

En sak som går igen mellan de allra flesta tobaksbolagen är att dom erbjuder en väldigt hög direktavkasning, och dessa tre är inget undantag.

Altria ger förnärvarande en direktavkastning på 9,35 %, och den har sedan “Corona kraschen” pendlat mellan 7,7 till 10%, vilket är historiskt högt.

PMI erbjuder i nuläget en direktavkastning på 6,85 %, och den har sedan slutet av mars legat mellan 5,7 till 7,75 % vilket även det är historiskt högt för aktien.

BAT slutligen har för närvarande en direktavkastning på 8,45 % och där har den sedan Corona pendlat mellan 6,5 till 9,56% vilket i princip är i paritet med var den varit sedan 2018.

Rond #3:

 1. Altria
 2. BAT
 3. PM

4. HUR SÄKER ÄR UTDELNINGEN?

Överlag är min åsikt att alla tre bolagen har ganska säkra utdelningar, och att man kommer fortsätta att höja den inom en överskådlig framtid. Dock kommer man kanske växa den i lite olika takt.

Altria’s utdelningspolicy är att man skall dela ut 80% eller mer av det justerade rörelseresultatet, och de senaste 5 åren har man stadigt legat mellan 75,5 till 81,1%, och bolagets cash dividend payout ratio ligger på 61,22%. Långfristiga nettoskulder mot totala tillgångar är för närvarande 45,25 % och de långfristiga nettoskulderna mot EBITDA hamnar på 195,61%. Det operativa kassaflödet för 2019 var $ 10,39 BUSD vilket har ökat med 15,6% i snitt de senaste 5 åren. Den totalan kassan var vid 2019 års utgång $ 4,83 BUSD.

För PM hittar jag ingen specifik utdelningspolicy mer än att styrelsen sätter nivån, och att den de senaste 5 åren pendlat mellan 84,5 till 100,01%, just nu ligger man på 93,7% av vinsten. Cash dividend payout ration för 2019 låg på 78,13%. Långfristiga nettoskulder mot totala tillgångar för 2019 var 57,45% och de långfristiga nettoskulderna mot EBITDA landade på 181,72%. Det operativa kassaflödet för 2019 var $ 9,97 BUSD vilket ger en tillväxt på 5,4% i snitt de senaste 5 åren. Total kassa vid 2019 års slut låg på $ 4,82 BUSD.

BAT har som policy att man skall betala ut 65% av vinsten i utdelningar, och man har under de senaste 5 åren legat relativt stabilt runt den nivån. Bolagets Cash dividend payout ratio för 2019 var 48,61%. De långfristiga nettoskulderna mot totala tillgångar var vid 2019 års slut 25,27%, och de långfristiga nettoskulderna mot EBITDA var 320,15%. Operativt kassaflöde för 2019 hamnade på $ 12,63 BUSD, vilket ger en tillväxt på 16,3% i snitt senaste 5 åren. Den totala kassan vid slutet av 2019 låg på $ 6,15 BUSD.

Även om bolagen ligger på olika nivåer beträffande hur mycket av vinsten som betalas ut i utdelning så är man relativt konsekventa kring sin nivå. Det enda bolag som sticker ut lite här är Philip Morris som haft lite mer variation.

Altria har en något mer diversifierad verksamhet än sina två konkurrenter som i alla fall på papperet ger större tillväxtmöjligheter, dock har man haft en hel del utmaningar med Juul som inte var en briljant investering.

BAT & Altria växer sina fria kassaflöden snabbare över tid än PM.

PM är överlägset bäst med återköp där man ämnar köpa $ 18 BUSD per år de kommande 3 åren, att jämföra med BAT där man nyligen annonserat ett program på $ 12 BUSD närmaste 3 åren. Altria har senaste åren kört med ca $ 1 BUSD per år, men det programmet har parkerats för andra halvan av 2020.

Allt sammantaget är rond 3 relativt jämn, men om jag tvingas ranka blir det:

Rond # 4:

 1. BAT
 2. Altria
 3. PM

 1. VINST OCH VINSTTILLVÄXT

Enklaste sättet att växa vinsten över tid är naturligtvis att “bara” sälja mer av samma produkt, men… Någonstans tar ju tillväxtutrymmet stopp samt att kundpreferenser och marknaden med den ändras kontinuerligt.

I och med regleringar och ett allt starkare anti-tobak sentiment och information är det inget snack om att försäljningen av tobaksprodukter går ner så här handlar det om att hitta nya vägar för att öka vinsten. Säga vad man vill om tobaks vara eller icke vara, så är detta väldigt “Sticky produkter” som tveklöst skapar ett beroende hos användaren, och med det en inbyggt hög ”switching cost”.

I takt med att försäljningen går ner, höjer bolagen priserna och därmed är problemet på kort sikt löst. De stora tobaksbolagen är också väldigt kreativa för att hitta nya sätt att tjäna pengar, vissa bättre än andra.

Bolagens vinster de senaste tre åren

Altria har växt sin vinst med 4,41% i snitt de senaste tre åren, och 5,84% det senaste året med en nettomarginal på 3,57%.

BAT har å sin sida växt vinsten med 23,93% i snitt de senaste tre åren, och 10,19% det senaste året och en nettomarginal på 24,43%.

Slutligen PM har växt sin vinst med 2,1% i snitt de senaste tre åren, och 4,25% det senaste året och där var nettomarginalen 26,57%.

Alla tre bolagen får betyget A+ för både brutto- och nettovinst på Seeking Alpha.

Rond 5:

 1. BAT
 2. PM
 3. Altria

6. VÄDERING

Altria handlas för närvarande till ett P/E på 8,32, BAT ligger på 7,62 och slutligen PM som ligger på ett PE på 13,86.

För att få fram analytiker konsensus visar en snabb titt på Seeking Alpha’s ”Wall Street Analysts Poll” att analytikerna är allt från Bullish till Very Bullish, och där är BAT det bolag som rankas högst följt av PM och med Altria på 3e plats.

Altria

BTI

PM

Analytikerkonsensus hos MarketBeat är just som följer:

 • Altria: 4st behåll & 8st köp med en målkurs på $ 49,67 vilket ger en uppsida på ca 37,5%.
 • BAT: 1st behåll & 7 st köp och en målkurs på $ 50,00 som ger en uppsida på hela 56,8%.
 • PM: 1st behåll & 10st köp och en målkurs på $ 94,80 som ger en uppsida på ca 33,5%.

Dessa rekommendationer är som oftast mer sett till potentiell kursökning i närtid, hellre än totalavkastning över många år vilket jag som utdelningsinvesterare tittar mer på, men oavsett intressant att se var det finns potential.

Det råder i alla fall inget tvivel om att BIG Tobacco bolagen är ganska kraftigt undervärderade.

Rond 6:

 1. BAT
 2. PM
 3. Altria

 1. KURSUTVECKLING

Vi inleder med en jämförelse som daterar tillbaks till 2008, året då Philip Morris International skapades genom en spin-off från Altria.

Oavsett vilket bolag vi väljer är det inget bolag som slår Dow Jones index under perioden 2008 – 2020, Altria som höll ett försprång till 2019, kommer närmast.

Det bolag som presterat bäst över hela perioden är Altria följt av PM och slutligen BAT som varit väldigt flat. Noteras skall att BAT har sin primära listning på London Stock Exchange och sekundärlistades på NYSE 2007, men Avanza har tydligen inte det datat.

Sett över de senaste 5 åren har alla tre bolagen utvecklats klart sämre än index, mycket pga sentimentet mot tobaksindustrin som helhet. PM är det bolag som relativt sett klarat sig bäst följt av Altria och BAT.

Om vi slutligen tar en titt i närtid, över de senaste 12 månaderna, har BAT gått bäst följt av PM och sämst har Altria utvecklats, mycket till följd av debaklet med sin investering i JUUL.

Rond 7:

 1. PM
 2. Altria
 3. BAT

 1. Framtidsutsikter

Den globala tobaksmarknaden förväntas växa till $ 1,08 biljoner till år 2027 enligt en ny studie av Grand View Research, Inc., där man förväntar sig en årlig CAGR på på 3,1%.

Ett ökande antal rökare globalt samt nya produktlanseringar av smaksatta tobaks- och rökfria ”e-cigg” produkter är det som förväntas flytta marknaden framåt mest.

Såväl Altria som BAT och PM har alla produkter inom de nya ”rökfria” produktsegmenten, och spontant känns det som att BAT är det bolag som är mest på här följt av PM och slutligen Altria som har en del tappad mark att ta ikapp efter den dyra blundern med Juul.

Rond 8:

 1. BAT
 2. PM
 3. Altria

MIN SLUTSATS?

I min faktabserade men delvis även lätt subjektiva analys finns det en klar vinnareBAT vinner 4 av de 8 ronderna, kommer 2a i 3 ronder och 3a i en.

Altria kommer in på andra plats med tre vinster, två andra platser och tre tredje platser.

PM hamnar på tredje plats med fyra tredje platser, tre andra platser och en vinst.

Detta sagt är är alla tre väldigt bra och välskötta bolag och det är inga enorma skillnader vilket innebär att samtliga är bra utdelningsinvesteringar.

Jag har idag Altria & BTI i min portfölj där det förstnämnda bolaget utgör 3,88 % av mitt totala innehav, och det senare 0,84%.

Jag kan mycket väl tänka mig att skala upp innehavet i BAT till ca 1- 1,5% över tid. Dock kommer sannolikt att ligga kvar på nuvarande nivå i Altria i närtid.

Det märks tydligt att alla tre bolagen utöver att ha väldigt generösa utdelningspolicies även är måna om att vara aktieägarvänliga då samtliga har väldigt bra och tydliga Investor Relationssidor och t.o.m. Investor Relations appar som är väldigt informativa.

Är du investerad i något av bolagen?

KÄLLOR

 • Altria, British American Tobacco & Philip Morris International hel- och delårsrapporter & Investor relations presentationer.
 • MarketBeat, Seeking Alpha, Y-Charts, Grand View Research

DISCLAIMER

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felräkningar och / eller tankevurpor. Jag tillhandahåller ej heller någon form av rådgivning. Gör din egen analys innan du köper. Du får ta detta för vad det är, inspiration och / eller underhållning….

Annons

2 kommentarer

 1. Tobak o sprit bolag (altria, inbev, bat) utgör ca 10 % av min portfölj.

  Gillar BAT, då de även äger Knappt 30% av ITC holdings, ett indiskt mini unilever + är verksam i usa (världens lönsammaste marknad för tobak).

  Gilla

 2. Jag äger MO och BTI de är viktade runt 5% vardera i min portfölj, lite i överkant kanske men jag är bekväm med risken och kan tänka mig att öka ytterligare lite till om de kraschar ner till 30 dollar igen. Jag tror inte dessa bolag är dömda såsom många verkar tro. De är prissatta för konkurs inom 5-10 år, något jag alltså inte tror på.

  Ska bli intressant att se om det dyker upp någon moralpolis och drar igång en diskussion om ”etiska investeringar”. Folk köper gärna aktier i bolag som bedriver slavfabriker i u-länder och förstör miljön i massiv skala men gud förbjude att ett bolag säljer en vara till vuxna människor som i överdriven konsumtion skadar deras hälsa. Coca cola någon?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s