Prudential Financial, en undervärderad utdelningsklippa?

Kort om bolaget

Prudential Financial Inc. grundat i Newark, N.J. 1875 som ”The Prudential Friendly Society”, är ett diversifierat Fortune 500 (holding) bolag med drygt 50 miljoner kunder och verksamhet i över 40 länder, som erbjuder en rad olika försäkrings-, pensions-, rådgivnings- och investeringstjänster.

Det huvudsakliga erbjudandet av produkter och tjänster utgörs av livförsäkringar, livräntor, fonder, kapitalförvaltning och diverse värdepapperstjänster.

Bolaget är för närvarande det största försäkringsbolaget i USA med totala tillgångar på ca $ 1,6 TUSD, och totalt har man i sitt dryga hundratal dotterbolag mer är $ 4 TUSD under förvaltning.

Pie chart excludes Corporate & Other operations loss of $1,766 million

Med över 140 års erfarenhet av finansiella- & försäkringstjänster det ett av de absolut äldsta företagen i branschen. Bolaget är noterat på NYSE, och listades den 13e December, 2001. Som lite kuriosa var detta den första NYSE IPO’n efter September 11…

2019 omsatte man $ 58 BUSD med ett bruttoresultat på $ 6,1 BUSD. Ungefär 50% av omsättningen produceras utanför USA, man har ca 51,000 anställda och huvudkontoret ligger fortfarande i Newark, N.J.

Prudential Financial skall INTE förväxlas med det skotska bolaget Prudential som har röd logotype:

Dessa två bolag har ingenting med varandra att göra det, trots att en del verkar tro det… 🙂

Prudential Financial’s affärsmodell

Prudential Financial erbjuder sina produkter och tjänster både till privata och institutionella kunder genom såväl det egna som ett tredjeparts nätverk av förmedlare och rådgivare.
Bolagets kärnvärderingar är att i allt man gör verka med:

 • Trovärdighet
 • Kundfokus
 • Respekt för varandra
 • Vinna med integritet

M.a.o. ganska typiskt ”Fortune 500 tugg”.

Lite ytligt kan man dela in verksamheten i fyra olika divisioner:

 • PGIM är kapitalförvaltningdelen som är en av de tio största i världen.
 • US Workplace Solutions är som namnet antyder fokuserat mot Grupplivförsäkringar, Pensionsrådgivning med tillhörande tjänster.
 • US Individual Solutions är en branschens största förmedlare av diverse livränteprodukter och livförsäkringar för privatpersoner.
 • International Insurance den internationella divisionen för liv- och pensionsförsäkringar.

Nyckeltal med tonvikt på utdelning

2013 övergick Prudential Financial från årlig till kvartalsvis utdelning, och man har nu höjt utdelningen varje år sedan 2009, efter att ha sänkt den under finanskrisen 2007 / 2008.


Utdelningsstatistik

Då Prudential Financial bara funnits som publikt bolag i snart 14 år har man inte en jättelång historik som utdelare, men man är dock en s.k. ”Dividend Achiever” enligt den amerikanska klassificeringen av utdelningsaktier i och med att man har mer än 10 år i följd med höjningar.

Prudential övergick från helårs- till kvartalsutdelning 2013.

Under sin tid som utdelare sänkte man utdelningen med ca 50% inför 2008 i samband med finanskrisen, men sedan dess har det bara varit höjningar, och man har en riktigt fin trend av rejäla höjningar också.

Även om tillväxten på höjningarna gått ner de senaste åren, har man fortfarande en CAGR på hela 19% sedan 2009. De mest aggressiva höjningarna kom i efterdyningarna till finanskrisen när man började höja igen, men ett 5-årssnitt på på 13% är inte fy skam.

De senaste 4 åren har utdelningsandelen legat kring 30% strecket, som lägst 25% i början av 2016, och som högst runt 45% för Q2 2020. Trots ”Corona krisen” har bolaget hållit en låg utdelningsandel. Låg andel utdelad vinst är något som även går igen för en hel del av Prudentials branschkollegor som tex Aflac & MetLife. Dessa har dock lägre direktavkastning och höjer heller inte utdelningen lika mycket.

Hur säker är utdelningen?

Jag har inte hittat något utlåtande i Prudentials hel- eller delårsrapporter där man artikulerar hur stor andel av vinsten man skall dela ut, men man pratar en hel del om hur viktigt det är att kontinuerligt höja utdelningen och att man är ”comittad” till den.

I spåren av Corona, har Prudential haft två raka kvartal där man gjort en nettoförlust, – $ 271 MUSD i Q1 och i Q2 – $ 2,4 BUSD. Detta är självfallet inte en hållbar trend om man vill fortsätta att betala stabil och ökande utdelning, men…

Bolaget har en väldigt stabil balansräkning. Det bokförda värdet per aktie låg i slutet av Q2 på $ 165,54, upp från $ 150,40 året innan. Således har man mer aktiekapital för att täcka förlusterna. Man har även väldigt bra likviditet med ca $ 6,2 BUSD i likvida medel efter att man tidigare i år sålt Prudential of Korea för $ 1,7 BUSD, vilket totalt täcker drygt 3 års fasta kostnader.

Prudentials fria kassaflöde motsvarar för närvarande ca 65% av intäktsströmmarna, och det växte med ca 46% y/y mellan 2018 och 2019. Sett över de senaste 5 åren har det fria kassaflödet per aktie växt med strax över 20% per år. För 2019 var det fria kassaflödet per aktie $ 62,10.

Med det pågående kostnadsbesparingsprogrammet kommer man även att sänka kostnaderna med ca $ 140 MUSD i år.

Allt sammantaget anser jag att utdelningen är säker, dock skall man kanske inte förvänta sig någon större, om alls någon höjning i Februari nästa år. Allt hänger naturligtvis på hur länge Coronapandemin pågår och utvecklas. Skulle man höja med de 5% som en del analytiker förutspår är det en ren bonus för mig.

Det är i alla fall inte för inte som man kör med slogans som ”Get a Piece of the Rock”, ”Rock Solid” och har Gibraltarklippan i loggan.

Med den finansiella styrka som bolaget besitter skall det till ett antal hårda år innan man börjar få problem, och med erfarenhet av att ha klarat sig igenom både ”The Great Depression”, två världskrig, oljekriser, dotcom och finansbubblor så har man en viss erfarenhet av att hantera tuffa tider oavsett vilken typ av utmaning det är.

Man ska självfallet inte ta något för givet, och jag kommer att titta noga på Q3 rapporten när den kommer den 3e November.

Kreditvärdighet & skuldsättning

Här finns det inte mycket att anmärka på, moderbolaget Prudential Financial såväl som divisionerna ligger mellan Aa3 upp till A+.

Med den typen av kreditvärdighet maximerar man möjligheterna att kunna bedriva kapitalanskaffning till bästa möjliga villkor under lång tid framöver.

Som de flesta etablerade och starka bolag i finans- och försäkrigsbranschen, har Prudential en ganska konservativ hållning till hur man kapitaliserar sig.

Givet de ännu så länge svårbedömda lågtidseffekterna av Covid-19 har man from Q3 2020 temporärt pausat sitt återköpsprogram som de senaste fyra åren annars överstigit vad man betalar ut i utdelning.

Värdering & vad tycker marknaden?

Justerat substansvärde per den 30e juni 2020 var $ 92,07 att jämföra med dåvarande kurs på $ 60,91 vilket då gav en substansrabatt på nästan 34%. Om man förutsätter att substansvärdet fortfarande relevant och jämför med nuvarande kurs på $ 68,26 är aktien för närvarande undervärderad med ca 26 %. Nuvarande P/E tal för rullande 12 månader ligger på 7,02% att jämföra med snittet för sektorkollegorna på 9,89.

Gör vi samma kalkyl vid 2019 års slut landar vi på en undervärdering på ca 11,5%, och ser vi på lite längre sikt, tex över 5 år har undervärderingen legat och pendlat mellan ca 5 – 15% undervärdering.

Således bör man kanske ta nuvarande kalkylerad undervärdering med en viss nypa salt och inte blint tro på att man kommer upp i full värdering den närmaste tiden. Det sagt finns det sannolikt en del uppsida att hämta hem i aktien, så min åsikt är att bolaget just nu åtminstone är 15 – 20% undervärderat.

Jag har sett artiklar tex på Seeking Alpha där en del bedömare anser att aktien är mellan 40 – 60% undervärderad. Jag tror detta är en kraftig ”glädjekalkyl” och det är knappast sannolikt att att aktien ens kan nå den lägre delen av det spannet under det närmaste året, även om det skulle vara väldigt trevligt.

Tittar vi snabbt på Marketbeat för att få en inblick i vad analytikerna tycker, så är det två som rekommenderar köp, nio för behåll och en som säger sälj. Konsensuskursen ligger på $ 76,00 vilket ger en uppsida på 11,3%.

Aktiens kursutveckling över tid

Sedan Prudential Financial noterades i slutet av 2011 har den totala kursutvecklingen varit lite drygt 35 % vilket inte är lysande, och klart sämre än index och även sämre än tex Aflac & MetLife.

Sett över de senaste 3 åren har kursen backat nästan 38%, fortfarande klart sämre än index och ovan nämnda konkurrenter.

Hittills i år ser det lite bättre ut relativt konkurrenterna, men fortfarade en bra bit efter index.

Kontentan av detta är att man knappast köper Prudential, eller andra bolag i samma bransch för att få en enorm kursutveckling. Detta är ett rent ”utdelnings play”.

Bolagets framtidsutsikter

Som ett stabilt och moget bolag är Prudential inte en snabbväxare, men tack vare sin goda diversifiering har man en hel del områden där man kan driva stabil och långsiktig tillväxt.

I nuläget ser man de bästa tillväxtmöjligheterna utanför USA, och speciellt i sin största internationella marknad, Japan där man redan har $ 257 BUSD i AUM, och regelbundet tar en allt större marknadsandel där välbeställda hushåll tydligen gillar Prudential’s kapitalförvaltningserbjudande.

Andra intressanta, internationella områden är tillväxtmarknader som tex Latin Amerika, Kina och Afrika där andelen försäkrade individer är väldigt låg och således har stor potential för bolag som Prudential.

Även Europa ses som en större tillväxtmarknad än USA, och här är den största möjligheten Retailkunderna.

De senaste tre helåren har Prudentials omsättning i snitt växt med 8,2% per år. Givet nuvarande pandemi’s effekt på bolaget och ekonomin i stort tror jag inte att man kommer att hålla den takten de närmaste par tre åren, men om man lyckas ligga kring 4 – 5% och samtidigt hålla uppe sina marginaler är det bra.

Prudentials prioriteringar i närtid ligger kring att driva kostnadsbesparingar, öka den internationella intjäningen samt att hantera rådande lågränteklimat, och här är man på spåret i samtliga fall.

Varför jag investerade i Prudential & min slutsats.

Jag har löpande köpt in mig in i bolaget sedan mitten av april 2020, med de största köpen i april och maj och sedan ”duttat” upp positionen till att den nu utgör 1,05 % av portföljen.

Den initiala anledningen till att jag invetsterade var att jag attraherades av den höga direktavkastningen samt att bolaget även har en väldigt bra utdelningstillväxt över det senaste decenniet.

Ett stort, moget och trögt bolag som Prudential är som konstaterat ovan inget man investerar i för att få en grym utveckling på aktiekursen, förutom att man kan dra nytta av lite dippar då och då.

Prudential har inte återhämtat sig i samma takt som index efter ”Coronakraschen” i Mars, och däri ligger en del av mitt ”bet”.

Jag köpte i huvudsak in mig av fyra anledningar:
 1. För den höga direktavkastningen, där min nuvarande YoC ligger på 7,72%.
 2. Den låga andelen utdelad vinst, för helåret 2019 var den 34%.
 3. Förhållandevis väldigt bra höjningar av utdelningen.
 4. Bolaget är undervärderat med ca 15 – 20% vilket ger en fin möjlighet till uppsida.

Om jag kan få en ”post Corona bump” på aktiekursen är det en bra bonus, men mitt ägande är i huvudsak för att tanka stabil och växande utdelning över tid.

I dagsläget är jag nöjd med min relativt lilla position på strax över 1% av mitt totala investerade värde. Jag har inga direkta planer på att öka upp den i närtid då jag vill gärna se ett par stabila kvartal innan jag eventuellt reviderar min åsikt.

Vad tror du?

Finns Prudential Financial i din portfölj eller på din bevakningslista?

Källor

 • Prudential Financial hel- och delårsredovisningar samt IR sidor.
 • Seeking Alpha
 • Marketbeat
 • Motley Fool
 • Macrotrends
 • Avanza
Annons

4 kommentarer

 1. Tack för en bra genomlysning av Prudential som jag också har i min utdelningportfölj! Jag har även Unum Group (UNM) som kan vara värd att kika lite närmare på… Trevlig helg!

  /PeddaP

  Gillad av 1 person

  • Både Chubb & Aflac är två jättebra aktier i försäkringsbranschen m vad jag sett stabil o väl växande utdelning. Har inte kollat någotdera spec nog pga den låga DAn.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s