Utdelningsfördelning per bolag – 14 Februari 2020

Utdelningen från de 59 innehaven fördelas just nu som följer.