Utdelningsfördelning per bolag – 1 Mars 2020

Utdelningen från de 59 innehaven fördelas just nu som följer.