Utdelningsfördelning per bolag – 30 Dec 2019

Utdelningen från de 58 innehave fördelas just nu som följer.