Min Portfölj – 4 Januari 2021

Top 15 innehaven i investerat värde.

Portföljen i sin helhet:

”Frihetsgrad”: Portföljens värde täcker för närvarande ganska exakt 300 månaders / 25 års omkostnader med nuvarande spenderingstakt.

Tillväxtportföljen