Min Portfölj – 3 April 2021

Portföljen i sin helhet:

”Frihetsgrad”: Portföljens värde täcker för närvarande ganska exakt 336 månaders / > 28 års omkostnader med nuvarande spenderingstakt.

Tillväxtportföljen