Min Portfölj – 11 December 2021

Portföljen i sin helhet:

”Frihetsgrad”: Portföljens värde täcker för närvarande ganska exakt 345 månaders alt. > 28 års omkostnader med nuvarande spenderingstakt. Inklusive innehaven i Tjänstepensionen är nuvarande frihetsgrad drygt 715 månader.

Kanske dags att dra upp spenderandet snart för jag tror inte jag är på banan vid drygt 105 års ålder, men man vet aldrig…

Tillväxtdelen av portföljen: