Min investeringsstrategi

  1. Investera bara i bolag & verksamheter jag förstår.
  2. För utdelare, investera i lönsamma bolag med bra ledning och en god historik av stabil utdelning, rimliga utdelningsandelar & helst starka trender för höjning av utdelningarna.
  3. Tillväxtbolag skall självfallet ha god tillväxtpotential för såväl omsättning som vinst och kassaflöden över lång tid. Om bolaget ännu inte generar vinst skall det ha en stark affärsmodell med stora konkurrensfördelar och bra möjligheter att generera vinst i närtid.
  4. Ha inte fler bolag i portföljen än vad jag kan hantera & följa.
  5. För att hantera valutafluktuationer och risker skall Sverige utgöra ca 50% av portföljen.
  6. Bli aldrig ”kär” i en aktie. Sälj förlorare & bolag som sänker utdelningen såvida det inte finns anledning och tro att bolaget har en bra framtid.
  7. Bli gärna inspirerad av andra framgångsrika investerare, men… gör alltid egen research, fatta egna beslut & stå för dom!