Min investeringsstrategi

Jag är sedan drygt 4 år tillbaks en utpräglad utdelningsinvesterare med 100% av mitt investerade kapital i utdelningsaktier, förutom min tjänstepension & allmän pension som sitter i fonder.

Lite naivt & okunnigt började jag min bana som utdelningsinvesterare med att företrädelsevis jaga bolag med hög yield. Inte helt otippat gick jag på några nitar där jag helt enkelt köpt ”skitbolag” med höga utdelningar som inte var hållbara i längden.

Mina dyraste ”läxor” från dåliga köp toppas av Corus Entertainment & Senior Housing Properties.  Efter att ha försökt ”snitta ner” förlusterna insåg jag till slut att det enda rätta var att sälja av bolagen, ta förlusterna och lära något av det.

Kontentan av dessa läxor har blivit att jag successivt börjat fokusera mer på att köpa stabilare bolag med bra historik på att kontinuerligt höja utdelningen.

Innehaven består idag av ca 55% high yield & fixed income och ca 45% utdelningshöjare där utdelningshöjarna är den del som växer mest.

Största anledningen till att jag ”tweakat” mitt investeringsfokus lite är att jag idag har en snitt YoC på portföljen på 6,79%,  vilket är högt och jag vill inte jaga yield bara för sakens skull.

Med ca 35 av 55 innehav som i varierande utsträckning kontinuerligt höjer sin utdelning, och en snitthöjning i år för portföljen som i skrivande stund ligger på ca 5,36% kommer min totala YoC fortsätta att öka över tid.  År efter år efter år. Tack vare världens 8e underverk – Ränta på Ränta.

En stor del av fokuset i den här bloggen kommer således att ligga på utdelningshöjare och att försöka hitta undervärderade sådana.

 

Mina regler för utdelningsinvestering:

1. Investera bara i bolag & verksamheter du förstår.

2. Investera i lönsamma bolag med bra historik av stabil utdelning & helst höjning av utdelningarna.

3. Utdelningen skall helst vara > 3.5 %.

4. Utdelningsandelen skall helst vara < 50% av cashflow, såvida det inte rör sig om BDC’s & REITs.

5. Ha inte fler bolag i portföljen än vad du kan hantera & följa. Ca 50 bolag verkar funka bra för mig.

6. För att hantera valutafluktuationer / risker skall Sverige utgöra > 50% av portföljen, övriga länder skall vara < 25% av portföljen.

7. Bli aldrig ”kär” i en aktie.  Sälj förlorare & bolag som sänker utdelningen.

8. För att kunna leva på utdelningar & ha en jämnt fördelad inkomst, fokusera på att sprida utdelningarna över årets alla månader.

9. Bli gärna inspirerad av andra framgångsrika utdelningsinvesterare, men… gör alltid din egen research, fatta dina egna beslut & stå för dom.