Kinnevik kapitalmarknadsdag 2021

Kinnevik är ett bolag som jag haft på radarn i ett antal år, men alltid tyckt att det varit lite rörigt och därför aldrig tittat närmare på eller investerat i förrän sommaren 2020 då jag plockade in en mindre bevakningspost i portföljen.

Om du inte har koll på Kinnevik som bolag skrev jag den här analysen i September 2020: https://utdelningscyklisten.com/2020/09/18/kinnevik-framtidens-investmentbolag-eller-ett-nytt-ratos/

Huvudanledningen till den initiala investeringen var att jag gillade hur vd:n Georgi Ganev hade börjat styra om bolaget. Fundamentala förändringar av bolag tar tid, och när jag först köpte in mig hade han varit VD i snart 3 år, men nu tyckte jag mig se tillräckligt med “bevis” på verkningsgrad i förändringsarbetet.

Jag fortsatte under hösten att öka lite pö om pö, men min stek var fortsatt bara ca 0,5% då andra bolag just då lockade mer, men…

I samband med att jag nyligen sålde av hela innehavet i den norska laxproducenten, MOWI, gjorde jag slag i saken och ökade rejält i Kinnevik som nu utgör ca 1,8% av portföljen. Jag kommer högst sannolikt att öka på innehavet ytterligare en del vid tillfälle, och göra Kinnevik till ett kärninnehav i porföljen med en andel på runt 2,5%.

Vad har hänt sedan kapitalmarknadsdagen 2019?

Som jag skrev en del om i mitt förra inlägg om Kinnevik, har man en rätt spretig hisorik bakom sig, och det har varit en hel del ruljans på VDar och i styrelsen efter att Cristina Stenbeck drog sig tillbaks, men… 

En av anledningarna till att jag började intressera mig för Kinnevik varsom sagt  att man plockade in Georgi Ganev som VD i Januari 2018.  Han är en väldigt bra kommunikatör och jag gillar hans offensiva ledarstil.

Nu är det självfallet en sak att kunna snacka, och en helt annan att leverera resultat, men… han levererade bra under sina ca sex år på Dustin och satte upp ett högt tempo på omställningen i Kinnevik redan från starten.

Man skall ha stor respekt för att för förändringar tar tid, och speciellt så när man gör om ett bolag i grunden. Jag tycker dock att Kinnevik har levererat bra sedan 2019, och man har verkliken varit en vinnare det senaste året.

Sedan den senaste kapitalmarknadsdagen i september 2019 har man sålt av tillgångar för 15,1 Bn SEK, investerat 7,5 Bn SEK och med Zalando kommer man att ha delat ut 69,3 Bn SEK till aktieägarna.

Man har skruvat om portföljen rejält där man gjort totalt 10 exits och tagit in 8 nya bolag. Detta har lett till att den “yngre” mer snabbväxande och företrädelsevis olistade delen av portföljen har ökat från 12 till 38%.

Huvudbudskap på kapitalmarknadsdagen 2021

I onsdags höll Kinnevik sin första kapitalmarknadsdag sedan 2019. Jag har relativt nyligen återigen analyserat bolaget lite närmare, läst helårsrapporten och lyssnat på rapport presentationen förra veckan.

Trots att jag “satt på trainern” och köttade på uppför Alpe du Zwift lyssnade jag med stort intresse på presentationerna från VD Georgi Ganev, CFO’n Erika Söderberg Johnson, de olika affärsområdescheferna samt grundare & VD:ar från portföljbolagen Cityblock, Babylon Health, Budbee & Kolonial.no.

Allt som allt summerar jag ihop dagen som att Kinnevik just nu är ett väldigt offensivt bolag med bra vind i seglen och en bra stragegi för att fortsätta vara en vinnare framöver. Helt i min smak.

Huvudtemat var “What we do, and why we will win…”

Bolaget sitter just nu på ca 4,3 Bn SEK i kassa, och det poängterades ett flertal gånger.  Den kommer sannolikt inte att ligga orörd under året, då man är tydliga med att det  ”inte är fråga om om, utan när en korrektion kommer, och då vill vi vara köpare inte säljare…”  och ”We make bold moves…!” 

Detta passar väl in i strategin att fortsätta transformationen mot en högre andel tillväxtbolag i portföljen.

Utskiftningen av Zalando kommer naturligtvis att skynda på detta, men poängen här är snarare att man kommer att prioritera investeringar i “yngre” snabbväxande bolag. Detta innefattar både befintliga innehav såväl som kommande nyinvesteringar.

En viktig komponent för att fortsätta driva den här transformationen är att man behåller Tele2 som en stabil “kassapparat” eftersom bolaget genererar ett högt och stabilt kassaflöde.

Kinnevik har en väldigt stark finansiell ställning och man planerar att allokera mellan 2 – 5 miljarder SEK till investeringar under 2021, där man sannolikt prioriterar nya investeringar vid sidan av sina befintliga portföljbolag.

Varför sälja ut Zalando

2020 befäste Kinneviks strategi att stödja digitala varumärken och att lägga in ytterligare en växel för att sätta ännu mer fart på det

Zalando har sedan den initiala investeringen givit 8x pengarna tillbaks & och kanske ännu mer så har Zalando varit en inspiration för våra yngre varumärken och Kinnevik teamet.

Efter ett väldigt bra 2020 med Zalando känner vi att det rätt tid att spinna av den här investeringen och dela ut värdet till våra aktieägare.”

Utdelningen av Zalando innebär att man skiftar ut 50 Bn SEK eller ca 200kr / aktie i distribution till aktieägarna.

Ett stort steg i den pågående strategiska transformation och detta betyder att man kommer att fokusera ännu mer på sina yngre, mer snabbväxande, och företrädelsevis olistade innehav.

Zalando är ett bra exempel på hur Kinnevik jobbar, man investerar tidigt och stödjer bolagen aktivt under deras tillväxtresa.  Nu tycker man dock att bolaget är moget att flyga vidare på egen hand.

Kinnevik vill investera i de bästa digitala varumärkena, hitta passionerade grundare som bygger hållbara och väl diversifierade verksamheter och jobba med dom under hela sin tillväxtresa. 

Detta kommer tillbaks till vad som sades under kapitalmarknadsdagen 2019, nämligen att:

1. Investera i en större andel tillväxtbolag i utvalda sektorer.

2. Få en bättre balans mellan sektorer, investeringsstadier & tid till to exit.  I det här arbetet tittar man mycket på distributionen av sina portföljbolag längs  “S Kurvan för storlek & mogenhet.   Zalando har passaerat zenit på den kurvan och då är det naturligt att spinna av bolaget.

3. Omallokering av kapital till attraktiva villkor

”What we do and why we will win”

Detta är Georgi Ganev’s “Key Note” för dagen där han lägger fram bolagets strategi & visioner på ett väldigt bra och övertygande sätt (videon är ca 17 min lång & väl värd att kolla in: https://www.youtube.com/watch?v=Z_zRisFf7Rs)

I huvuddrag går han in på följande teman:

Kinneviks approach bygger på fyra fundamentala faktorer mot lönsam tillväxt:

1. Kinnevik är experter på att att tidigt identifiera och upptäcka komplexa och snabbföränderliga konsumentbeteenden och att kraftfullt backa upp de bolag man plockar in.

2. Man har en stark tardition av att bygga och stödja framgångsrika verksamheter över lång tid. Vi har alltide fokuserat på att hitta nästa generations vinnande verksamheter och skjuta till rejält med kapital i flera omgångar under tillväxtresan.

Ett exempel på detta är VillageMD där man investerade hösten 2019 och dubblade den initiala investeringen året efter. IRR redan > +320% . Andre exempel är Babylon, Cityblock & Kolonial.

3. Bolaget har djupt rotade hållbarhets principer ger en långsiktig kommersiell fördel och är tydliga med att detta inte bara är “lip service”.

4. Unikt positionerade för att ge investerare tillgång till och exponering mot vad man anser är världens mest intressanta privata varumärken av bolag som kan ge störst avkastning på resan från privata till publika bolag.

2019 satte man ett mål att avsätta 2/3 av tillgängligt kapital till uppföljande investeringar i redan beprövade bolag i portföljen där man kan få en meningsfull position för att påverka varksamheten.

Resterande 1/3 läggs sedan in i nya verksamheter för att hålla portföljen “levande och spänstig”.

Målet är att stadigt ha ca 30 bolag i portföljen, vilket kort innebär att man gör lika många exits som nyinvesteringar.

Att skifta ut 44% (!) av NAVet är definitivt en Bold Move…!

Under 2019 & 2020 har man investerat lite mer än vad deras mål föreskriver för nordiska bolag vs övriga världen. En anledning till detta är “Corona relaterade faktorer”.

Man har även “friserat” portföljen en del under samma tidsperiod, med totalt 10 exits, och just nu har man ägande i 26 olika bolag, dvs 4 bolag mindre än målet på 30 innehav. 

Vad gäller fördelningen av kapital är man just nu något överviktade inom healthcare pga tidigare men även nuvarande möjligheter i segmentet, ca 40%.

Food har etablerat sig som ett eget segment med ca 30% av allt kapital allokerat dit.

Financial services har hittills fått lite mindre än man har för ambition att göra.

Framtidsutsikter

Kinnevik lägger ett starkt 2020 bakom sig, och man har i sitt tycke byggt den starkaste “HealthTech” portföljen av alla europeiska investmenbolag.

Målet just nu är att leverera 12 – 15% avkastning per år, men… sedan 2019 har man levererat 56%, och man har för aviskt att inom de närmaste åren kunna skruva upp avkastningskraven rejält i takt med att andelen snabbväxande bolag utgör en större del av det investerde kapitalet

Man har ingen nettoskuld.

Bolaget kommer att hålla en nettokassa för att:

1. Kunna behålla sitt investeringsmomentum när man fortsätter att accelerera byggandet av tillväxtportföljen.

2. Man ser många attraktiva möjligheter såväl bland existerande tillväxt bolag som nya möjligheter.

3. Vill ha en stark finansiell ställning när det kommer en korrektion i marknaden. Som redan nämnt kommer man investera mellan 2 – 5 Bn SEK 2021 med viss övervikt i nya investreingar

Allt som allt tycker jag att Kinnevik levererar bra på den omställningsstrategi man satte upp hösten 2019, man har även en väldigt bra strategi framåt, och jag gillar vad jag hör inte bara från Georgi Ganev utan även de olika affärsområdescheferna och portföljbolagen.

Jag tycker strategin att dela in bolagets nyare innehav i tre affärsområden, Healthcare Services, Consumer Services & Food är klockren. Gör det enkelt att fokusera, hantera och prioritera.

Bolagsportföljen är även den en av de klart vassaste bland de investmentbolag som fokuserar på tillväxt från mindre och ofta onoterade bolag.

Det finns i mitt tycke en hel del att gilla med Kinnevik just nu.  

Till skillnad från en del andra investmentmenbolag med liknande fokus handlas man dessutom till en substansrabatt på ca 3% just nu.

Jag är definitivt köpare i dagsläget och jag kan t.o.m. tänka mig att köpa till en mindre premie med tanke på den ökande andelen onoterade bolag i portföljen.

Vad är dina tankar om Kinnevik av idag?

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s