”Håll käften och köp Investor…”

I fredags förra veckan lyssnade jag med stort intresse på Investors kapitalmarknadsdag, vilket var den första sedan 2017. Förutom en generell strategisk uppdatering om hela Investorkoncernen var tonvikten på de onoterade bolagen i Patricia Industries.

Investor är och har varit mitt största innehav ett bra tag nu och utgör ca 5,5% av det investerade värdet och dryga 8,5% av dagens totala värde. Med vad jag vet nu, hur portföljbolagen presterar och med sättet på vilket företaget sköts är det förmodligen ett ”hold forever” innehav.

Trots den stora andelen av portföljen så har jag egentligen bara låtit det tuffa på på egen hand utan att jag egentligen haft någon större koll på något annat än det dryga tiotalet noterade innehaven som utgör 66% av substansvärdet. Jag har behandlat bolaget lite som en basist i ett band. Finns där, får det att låta maffigare, men man tänker inte mycket mer på hen…

Utöver Mölnlycke hade jag liten koll på de andra innehaven i Patricia Industries, och det var väldigt intressant att få lite mer insyn i tex Permobil, Laborie, Sarnova & Piab där VDarna för respektive bolag presenterade sin verksamhet på ett föredömligt sätt.

Vi pratar ändå 24% av Investors substansvärde, och… det är den del som har mest potential att få fram dolda värden. Lite skämskudde på för mig där… men min syn på Investor försämrades definitivt inte av den här djupdykningen.

Mölnlycke

Mölnlycke som utgör 15% av Investors substansvärde grundades 1849 som Textilföretaget Mölnlycke AB, och under det tidiga 1900-talet blev man en av huvudleverantörerna av gasväv till svenska sjukhus.

Dagens Mölnlycke är ett globalt företag och en världsledande leverantör av medicinska lösningar med verksamhet i 40-talet länder och kunder i närmare 100.

Trots att bolaget numera har en global verksamhet ligger huvudkontoret fortfarande i Göteborg och bara en dryg mil från Mölnlycke Centrum.

Under 2019 & 2020 YtD har Mölnlycke växt både omsättning och vinst med ca 9%, dock har man sett en rejäl acceleration under Q3 2020 där omsättnings- och vinsttillväxten var 29 resp. 25%, mycket pådrivet av Covid-19 och ett ökat behov av medicinsk skyddsutrustning. EBITDA marginalen har sedan 2019 legat relativt konstant kring 30%.

Sårvård är den största verksamhetsgrenen med 54% av omsättningen och hela 71% av vinsten. Jag får inte intrycket att man är oroade över att ha den fördelningen då man är marknadsledande, men det framgick tydligt att man har stora ambitioner på att bredda verksamheten.

Min största takeaway från Mölnlycke presentationen var introduktionen av den i slutet av November tillträdande nya VDn, Zlatko Rihter, som gav ett väldigt solitt intryck. Han har ca 25 års erfarenhet från Medical Devices branschen både som VD och Styrelsearbete bla. från Gambro, Baxter & Getinge.

Blir väldigt spännande att se hur han lyckas driva på tillväxten med nya kanaler, identifierade tillväxtmarknader och nya produktområden

.

Resten av Patricia Industries

Gruppen Patricia Industries består idag av dryga 20-talet bolag och utgör 24% av Investors totala substansvärde vilket jag tycker ger en bra fördelning av noterat och onoterat.

Patriciagruppens fokus är att investera långsiktigt i och utveckla helägda dotterbolag med god långsiktig tillväxtpotential. Visionen är att vara ”a great home for great companies”.

Alla bolagen drivs självständigt av respektive bolags ledningar men med Investorkoncernen i ryggen med tre prioriteringar:

Exklusive Mölnlycke utgör Patricia Industries ca 10% av Investors totala substansvärde, och här är de största bolagen:

Permobil: 2% utgör av substansvärdet och levererar olika sorters mobilitetslösningar för funktionshindrade med allt från ganska enkla sittdynor till väldigt avancerade rullstolar för både barn och vuxna.

Bolaget är verksamt i 50-talet länder med ca 1600 anställda med en omsättning på 4,4 miljarder SEK och en EBITDA på dryga 20% under 2019, och man har en stabilt växande tillväxt CAGR på 17% de senaste fem åren.

En nöjd kund på väg mot nya mål…!

Toronto, Kanada grundade Laborie med HQ i Boston, Ma., är en global ledande tillverkare av ”urodynamisk testning” för diagnostisering av inkontinens utgör även dom 2% av Investors substans.

Bolaget är klart mindre än Permobil både till omsättning och verksamhet, men med väldigt bra tillväxt både på omsättning och lönsamhet.

Sarnova som förvärvades av Patricia Industries under 2018 är ca 1% av Investors substansvärde är en ledande amerikansk nischdistributör av sjukvårdsprodukter inriktat främst mot nödfall och akutsjukvårdsinsatser.

Bolaget omsatte ca $ 645 MUSD under 2019 med en EBITDA på 13%.

Piab med huvudkontor i Stockholm, tillverkar ”smarta lösningar för en automatiserad värld” innefattande branscher allt från e-handelslogistik till livsmedel, medecinteknik till fordonsindustrin för att nämna några.

Bolaget förvärvades av Patricia i Juni 2018 och har drygt 500 anställda och kunder i närmare 70 länder. Man omsatte ca 1,27 Miljarder SEK under 2019 med en EBITDA marginal på 30%, och man utgör ca 1% av Investor. Bolaget växer stabilt, och har fördubblat försäljningen de senaste fyra åren.

Braun Ability utgör ca 1% av Investors substansvärde. Bolaget är grundat av Ralph Braun som själv är rörelsehindrad, och jobbar med att ”skapa bättre lösningar för att förbättra rullstolsbundna personers möjligheter till rörelse och frihet”.

Bolaget har 1,700 anställda med huvudkontoret beläget i Winamac, In. och förvärvades av Patricia Industries under 2015.

Braun Ability har en stor organisk tillväxtpotential då marknaden för rullstolsanpassade fordon som är det största segmentet, är klart underpenetrerad och gynnas av ett antal uthålliga demografiska tillväxtdrivare.

Man omsatte under 2019 $ 734 MUSD med en EBITDA marginal på 9,6% vilket gav en omsättningstillväxt på 15,4% och en vinstdito på 37,1%.

Vectura grundades 2012 i syfte att bygga vårdinrättningar i samarbete med Aleris, och för att på ett effektivt sätt driva och äga de fastigheter som nyttjas av Investor och Grand Hotel. Bolaget utgör cirka 1% av Investors samlade substansvärde.

Tre som också utgör ca 1% av Investor, bra stabilt bolag, men… man stod för kapitalmarknadsdagens ”tröttaste” presentation där Morten Christiansen, en svammlig dansk VD, t.o.m. blev påskyndad av moderatorn vid ett tillfälle… Finns inte mycket mer att säga om den presentationen än att man likt de flesta mobiloperatörer ser 5G som deras edge.

EQT

Investor var med och grundade EQT 1994 och man äger idag 18,1% av bolaget som bedriver verksamhet i Europa, USA och Asien inom flera olika tillgångsklasser där Investor har investerat i de allra flesta. Som sponsor och ägare i EQT AB, erhåller Investor varje år Investor en andel av vinstdelning och överskott från förvaltningsavgifterna utöver den avkastning som erhålls från de direkta fondinvesteringarna.

Investors övergripande strategi

Investors Mission Statement är att ”Skapa värde för människor och sammhället genom att bygga starka och hållbara verksamheter”. Det låter kanske pretentiöst, men när man tittar på vilka bolag man äger och är engagerade i ligger det en del i det.

Strategin för att uppnå detta är att vara en engagerad och långsiktig ägare i de bolag man är investerad i, med huvudsyfte att bygga verksamheter i världsklass. Oavsett om det rör sig om listade eller o-listade bolag tar man alltid rejäla ägandeposter för att säkra upp styrelseplatser och därmed kunna driva förändring och påverka bolagens utveckling.

Allt detta sammantaget så lyckas man decennium efter decennium driva upp värdet på de tillgångar man investerat i.

Investor har varit bra på att generera stora kassaflöden både via sina noterade innehav och de olistade bolagen i Patricia Industries såväl som avkastning från investeringarna i EQT. Tack vare detta kan man finansiera ytterligare investeringar i portföljbolagen, göra nya förvärv och betala en stabil och växande utdelning. (Utdelningen under 2020 påverkas självfallet av Covid 19 och tex förbud för banker att dela ut, men ambitionen är att vara tillbaks med höjningar under 2021.)

Investor har som mål att långsiktigt generera en totalavkastning på ca 9%. Sett över tid levererar man med lätthet över målet, där man de senaste 10 åren legat mellan 18 – 25% med utdelning inkluderat. Jämförelseindexet SIXRX som mäter den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar har över samma tidsperiod gett ca 12 – 18%, så där vinner Investor matchen klart utan att man räknar in utdelningarna..

Ett tydligt exempel på hur Investor genererar en långsiktigt stigande avkastning är genom att återinvestera i sina existerande portföljbolag för att dessa skall utvecklas på bästa sätt. Laborie och Permobil är ett par riktigt bra exempel där man haft en väldigt kraftig vinstutveckling sedan man först investerade i dom.

Ett annat att växa verksamheten är självfallet genom att göra kompletterande förvärv, och här har man trots allt som hänt under 2020, varit väldigt aktiva och gjort nästan lika många förvärv som under de föregående fem åren tillsammans!

Bla så har Piab Group köpt TAWI Group för 340 MSEK, Sarnova köpte i Maj månad Digitech, och nu i slutet av oktober förvärvades Advanced Instruments in i Patricia Group för ca $ 620 MUSD.

Förhoppningsvis kommer den ökade förvärvsfrekvensen och volymen under 2020 leda till en ännu bättre utveckling av totalavkastningen, och kanske en krympande substansrabatt.

Investor har sedan bolaget grundades 1916 av familjen Wallenberg, varit ett väldigt konservativt och relativt många andra investmentbolag, försiktiga. Bolaget har som mål att belåningen över tid skall ligga mellan 5 – 10% med ett maxtak på 25%.

Sedan 2015 har man legat mellan ca 3 – 7% vilket befäster den konservativa approachen, och följdaktligen har man en väldigt hög kreditrating och med det låga kostnader för kapitalanskaffningen.

Tack vare långsiktigheten och en väldigt effektiv organisation har Investor de senaste 5 åren mer eller mindre halverat sin förvaltningskostnad från 0,2% ner till 0,10% på rullande 12 månaders basis.

Med det har man en av de allra lägsta förvaltningsavgifterna bland svenska investmentbolag som ofta ligger mellan 0,2 – 0,7%, och i enstaka fall över 1%. Som ytterligare jämförelse ligger de flesta svenska indexfonderna mellan 0,2 – 0,6%, detta för att förvalta en indexrelaterad portfölj men utan något bolagsengagemang…

Investor har betalat utdelning till sina aktieägare sedan 1976 då man pungade ut med 70 öre per aktie. De första åren var lite upp och ned, men sedan 1984 har man haft en generellt uppåtgående trend med utdelningshöjningar, och man har som policy att betala en stabil och ökande utdelning.

De senaste åtta åren, mellan 2010 till 2019 har man höjt med en krona per år, och det var väl i korten även för verksamhetsåret 2019, innan Corona slog till och bankerna förbjöds dela ut.

Likt IT bubblan och Finanskrisen ser jag Corona som ett ”fartgupp” i den generella trenden, och jag har gott förtroende för att man återupptar ”normal service” under 2021. Den stora fråga är väl egentligen när man frångår höjningarna på en krona och vågar lite mer. Ser vi det redan nästa år?

Aktiekursens utveckling över tid

Trots att Investor är ett försiktigt och konservativt bolag har man levererat en väldigt bra avkastning över tid. Baserat på bolagets portfölj skulle man till viss del kunna beskriva det lite som en ”koncentrerad indexfond på steroider”.

De senaste 10 åren har aktiekursen gått upp 336,02% vilket ger en CAGR på 18,47%. Med det så mosar man både OMXS30 och OMXPI, jämför vi med OMXGI (samma som SIXRX) som mäter utvecklingen för alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive utdelning så vinner man klar även där. Utan att man tar med bolagets utdelningar.

Sett över de senaste 5 åren är Investor’s CAGR avkastning i princip identisk med de senaste 10 åren, då man levererat 18,5%. Gapet mot de valda jämförelseindexen är lite tightare men fortfarande klart.

Kollar vi på årets utveckling har Investor återigen spöat indexen och avkastat 17,45% YTD. En intressant observation är att aktiekursen föll ungefär lika snabbt som indexen men inte lika djupt och återhämtningen var också betydligt snabbare.

Jämför vi Investor med sex andra populära investmentbolag på Stockholmsbörsen över de senaste 10 åren så hamnar man i mitten, lite signifikativt för sin konservativa profil.

De två bolagen som levererat bäst kursutveckling under perioden är Bure och Latour. Det är relativt jämnt mellan dessa, dock har Bures kurs varit klart mer volatil. Ytterligare ett bolag som haft en enormt bra utveckling de senaste knappa två åren är Creades, mycket pådrivet av Avanza’s grymma utveckling.

Gemensamt för dessa tre bolag är att alla handlas till kraftiga premier, med Creades i topp på 68% följt av Latour på 56% och Bure på 24%.

Substansrabatten

Investor handlas för närvarande till en rapporterad substansrabatt på ca 14,5% och en beräknad på strax över 16% vilket är klart lägre än de senaste 1, 3 och 5 åren.

Tack vare den suveräna sajten ibindex.se kan man enkelt får en snygg sammanställning av såväl det rapporterade som uppskattade substansvärdet över tid:

Med tanke på att Investor består till ca 70% av noterade bolag och 30% onoterade där tillväxten sker lite snabbare än i de noterade tycker jag att det finns en klar möjlighet för Investor att krympa rabatten ytterligare. Storleken och mogenheten på de noterade innehaven är dock en begränsande faktor för att man någon gång eventuellt kommer upp på en nivå där man handlas till en premie. Jag tror inte att det är realistiskt.

Jämför vi med tex Latour vars portfölj till ca 60% består av noterade innehav och 40% onoterade, så är majoriteten av dessa mindre än Investors innehav, och växer i flera fall snabbare. Sedan kan man diskutera om detta motiverar en premie på 56%, men det är en annan diskussion.

Tar vi i stället Öresund, med 63% noterat och 37% onoterat och en betydligt spretigare portfölj än Investor, så är detta ett bolag som just nu handlas till en premie på 0,4%… Om jag tvingas välja tar jag Investor över Öresund alla dagar i veckan till den värderingen.

Industrivärden, som är lite av en blek ”kopia” av Investor, men med 100% noterade innehav och en långt sämre kursutveckling, handlas helt ofattbart med 10% mindre rabatt på ca 6%… Vad f*n får jag för dom pengarna?

Sammanfattning

Att köpa en Svensk Indexfond i annat än sina Tjänste- & pensionsfonder där man betalar ca 0,2% och i snitt får runt 9 – 10 % per år framstår med lite perspektiv närmast som ”korkat” när…

…Investor kostar 0,10% i intern förvaltningsavgift och man har en CAGR på 18,47% de senaste 10 åren, plus att du får en hög och växande direktavkastning samt att du just nu får allt detta med en substansrabatt på dryga 16%.

Som någon i flödet skrev på Twitter för några veckor sedan, ”Håll käften och köp Investor”…

Ligger något i det.

Jag har hållit munnen stängd och köpt mycket Investor genom åren, och jag är ytterst bekväm med att ha bolaget som mitt enskilt största aktieinnehav.

I mitt tycke är Investor ett grymmt bra kärninnehav i en långsiktig portfölj, och ett väldigt köpvärt bolag som man med gott samvete kan investera regelbundet i, år ut och år in.

Utöver Investor finns just nu Öresund och Kinnevik i min portfölj, dock äger jag inte Bure och Latour, men dom finns sedan några år i min sons portfölj. Jag kan mycket väl tänka mig att addera dessa grymma bolag i min portfölj också, men jag är inte köpare med nuvarande premie.

Vad tycker du? Finns Investor i din portfölj?

Källor:

 • Investorab.com
 • Investor AB IR presentationer
 • Avanza
 • IB Index

Hela presentationen på 140+ slides från Investors Kapitalmarknadsdag hittar du här: https://www.investorab.com/media/x5ilj5im/investor-ab-full-cdm-presentation.pdf

Annons

9 kommentarer

 1. Bra genomgång
  Har ägt Investor under väldigt lång tid och de utgör 60% av min portfölj vilket kan uppfattas som mycket ur en diversifieringsynpunkt men med så många underliggande bolag så ser jag det som ett ickeproblem

  Jörgen Edman
  Cyklist och Porscheförare

  Gilla

 2. Bra info ,grundlig genomgång,förr sa man ofta köp HM lägg i byrålådan och glöm aktien,men det har vi fått erfara hur utgången blivit.Däremot tycker jag man kan använda detta uttryck på Investor ffa. om du inte kan,vill engagera dig i börsen så är detta ett bra köp

  Gilla

 3. Hej,
  Bra genomgång.
  Jag har en liten stek i Investor som jag vill öka men det blir inte så.
  Mina köp blir i de flesta fallen i tillväxtbolag (Evo, Embacer, stillfront mm) och fastigheter.
  Jag har en liten stek i Svolder samt en betydligt större stek i Latour.
  Kanske dax att sälja av lite i Latour och fylla på i Investor?

  Mvh/Johan

  Gilla

   • Latour är ett fantastiskt bolag men väldigt högt värderat.

    Jag köpte CRM efter att läst om dem på din blogg och sen analyserat lite själv. Hur ser Du på den svenska motsvarigheten (dock betydligt mindre) Lime?

    mvh/Johan

    Gilla

   • Har aldrig kollat på Lime så jag har ingen uppfattning om dom. Fokuserar på att bygga upp min position i #CRM över tid.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s