En jämförelse av mina två största innehav…

Som framgår av bilden ovan kommer det här inlägget INTE… att handla om en jämförelse av två olika bolags aktier. För omväxlings skull tänker jag istället jämföra två fonder som tillsammans utgör ca 65% av mitt totala tjänstepensionskapital, och drygt 24% av mitt totala kapital. Dessa fonder utgörs i och för sig av 94 olika bolag, men fokus kommer att vara på att jämföra fondernas inriktning & fokus.

De fonder jag pratar om är SEB Sverige Småbolag Chans Risk och TIN Ny Teknik, där SEB fonden utgör ca 6,4% av mitt totala kapital, och TIN strax över 18%.

Fonderna sida vid sida

SEB Sverige Småbolag CR har funnits i min Tjänstepension (TjP) i ca 12 år, och var den fond som det allokerades mest pengar till fram tills dess att jag gjorde min exit för drygt ett år sedan. TIN NY Teknik är däremot ett nyare innehav som plockades in under våren 2019 när den blev valbar i min TjP.

Jag har i omgångar haft Swedbank Robur Ny Teknik både i min egen portfölj, och nu i sonens, så när det blev möjligt att välja TIN var det en no-brainer med tanke på att det är Robur Ny Tekniks gamla förvaltarteam som startat eget.

Fonderna i sig har lite olika fokus, både vad gäller vilka branscher man investerar såväl som i vilka länder man placerar.

Kort sammanfattat kan man säga att SEB fonden är nästan bara Sverige och är tungt viktad mot industri. Bolagen man investerar i får vid investeringstillfället ha ett börsvärde motsvarande som högst 0,5 % av den relevanta marknadens totala börsvärde. Man får även investera upp till 10% av det totala värdet i övriga nordiska länder.

TIN har å andra sidan en betydligt mer internationell profil där Sverige bara är lite drygt 50%, och som namnet antyder är man väldigt tungt viktade mot olika typer av innovativa teknikbolag, hälsa och digitala varumärken. Fonden investerar i teknikdrivna tillväxtbolag med fokus på Norden

Trots att SEB fonden funnits sedan 1995 har den bara lite drygt dubbelt så stor fondförmögenhet, vilket visar attraktionskraften när två ”Stjärnförvaltare” startar eget. Även om SEB fondens förvaltare inte går av för hackor heller så håller dom med Per Trygg i spetsen en betydligt lägre profil utåt marknaden.

Sett till fondernas avgifter är dom snarlika, och jämfört med en indexfond självklart dyrare, men så får man också fonder som förvaltas aktivt av väldigt kompetenta människor.

Av SEB fondens 41- och TIN’s totalt 59 innehav är det bara 6 bolag som finns i bådas portföljer, så totalt får jag exponering mot 94 olika bolag, och överlappet i procent av respektive fonds totala innehav ligger mellan 12,1 – 13,9%.

Branschfördelning

SEB Sverige Småbolag CR har rent branschmässigt ett bredare scope, där Industri är den som väger tyngst med nästan 34% av kapitalet följt av IT, och då lite mer traditionell sådan, som näst största sektor med en andel på ca 21%, och den tredje största branschen är Fastigheter på 15%.

TIN Ny Teknik å andra sidan är betydligt mer nischad mot högteknologi, där Kommunikation är störst på 33% följt av generell Teknik som utgör 29,5%, och den tredje största sektorn är sedan Sjukvård på 25,7%.

Landsfördelning

Som nämndes i ingressen och som namnet anger är SEB fonden i huvudsak inriktad mot svenska bolag som utgör 94% av det totala innehavet, resterande 6% är svenska bolag med verksamhet / kontor i de angivna länderna.

TIN NY Teknik har nästan 55% av innehavet i Sverige, och totalt är man investerad i 10 länder, där USA är näst störst och med Danmark på tredje plats. Intressant nog har man investerat ca 4,2% av kapitalet i Australien och Nya Zeeland, länder som sällan syns representerade i Svenska fonder.

Fondernas innehav

SEB Sverige Småbolag CR

SEB fondens Top 10 innehav utgör 40,1% av det totala innehavet, där det största Sweco utgör 5,5% och det tionde största, Sectra står för 3,3%. Totalt har fonden 41 olika innehav där det minsta, Stendörren utgör 0,5%.

TIN Ny Teknik

I Tin Ny Teknik utgör Top 10 innehaven 37,3% av det totala innehavet, där det största Embracer står för 6,3% av totalen, och det tionde största, Admicom står för 2,48%. Totalt har fonden 59 olika innehav där det minsta, MOBA Network utgör 0,1%.

De enda bolag som överlappar mellan fonderna är Stillfront, Sectra, Paradox Interactive, Addnode Group, Biotage och Formpipe Software.

Utveckling över tid

SEB’s fond har funnits sedan april 1995, och TIN Ny Teknik sedan februari 2019, så vi kan av förklarliga skäl inte jämföra utveckling över tid längre än TIN har funnits. Om någon nu skulle ifrågasätta hur duktiga TIN’s förvaltare är, räcker det att kolla hur Swedbank Robur NY Teknik utvecklades under perioden oktober 2011 och fram till slutet av 2018.

Båda fonderna har levererat fantastiskt bra avkastning över sina respektive livstider. Jämför vi ”head to head” kan vi se att TIN är den som gått klart bäst i år med en avkastning på > 45% medan SEB ”bara” har klarat ca 16%. Det sagt är de mer eller mindre dött lopp sett över de senaste tre månaderna där båda ligger på + 18%, detta efter att allt ”tech” på börsen fått lite avkylning.

Sett över det senaste helåret är det lite jämnare, men TIN vinner fortfarande med en ökning på nästan 63%. I båda fallen piskar framför allt TIN index rejält. Både Nasdaq 100, DowJones & OMX Stockholm All Shares GI.

Drar vi ut perspektivet lite till, över hela TIN’s existens sedan Februari 2019 är det i alla fall lite jämnare, TIN vinner klart på 87,9% och SEB landar på ca 65%.

För att göra SEB Sverige Småbolag CR rättvisa, tittar vi på lite längre perioder som 5 & 10 år eller längre.

För den senaste 5års perioden har man levererat 186% avkastning samtidigt som hela Stockholmsbörsen presterade + 74%.

Sett över 10 år är resultatet + 483% att jämföra med hela Stockholmsbörsen som levererade lite drygt 188% i avkastning.

Bara för att tydliggöra vad man får för förvaltningsavgiften kan vi avrunda med att jämföra med ett par indexfonder, Avanza Zero som har 372 607 ägare hos nämnda bank och 0% avgift, samt SEB Sverige Indexfond med en förvaltningsavgift på 0,26%.

De senaste 5 åren har Avanzafonden gett en avkastning på 48,4% och SEB Indexfonden 74,17%, båda får som sig bör storstryk av SEB Sverige Småbolag Chans Risk och TIN Ny Teknik.

Varför plockade jag in dessa fonder i min (tjänstepensions) portfölj?

Först och främst för att det är två väldigt bra fonder som levererar grym avkastning och som körs av ytterst kompetenta och förtroendeingivande förvaltare. Man kan leta och jämföra en hel del, och det är svårt att hitta andra alternativ som leverera bättre för samma avgift. Som en passus kan nämnas att TIN killarna kör ca 400 bolagsmöten per år, på 2 man… Hur många andra fonder matchar det?

Betänker vi sedan att båda innehaven ligger i en Tjänstepensionsförsäkring hos SEB är urvalet lite begränsat, i mitt fall finns det totalt 88 fonder att vältra sig bland. Jag har vänt ut och in på det urvalet ett antal gånger, och då är SEB Sverige Småbolag Chans Risk och TIN Ny Teknik de överlägset bästa valen. Totala ”no brainers”.

Sedan är jag lite lat… jag har fler än en gång funderat på att flytta över TjPn från SEB till tex Avanza för att kunna ha ett bredare urval och förvalta pengarna helt själv, men… jag har alltid dragit mig för pappersexercisen och tiden det tar att flytta. Storbanker som SEB har det närmast som affärside att göra det svårt för kunder att lämna.

Så jag har stannat kvar.

Förutom att SEB har en hiskeligt kass websida för att administrera fondinnehavet är jag väldigt nöjd med min utveckling, och… jag kan börja tanka hem och ”befria” pengarna om mindre än 18 månader… 🙂

Övrigt material:

Källor:

  • SEB Fonder
  • TIN Fonder
  • Avanza
Annons

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s