Ett av världens tråkigaste bolag?

Screen Shot 2020-03-13 at 12.52.59

Här om veckan skrev jag lite om den shopping lista jag har vaskat fram för att kunna luta mig mot hyfsat stabila och tråkiga bolag nu när det är väldigt turbulent på börsen.

Ett av dessa är Iron Mountain, ett bolag jag haft i portföljen i ett par omgångar. Jag tog först in det i december 2016 och sålde sedan efter en bra kursuppgång i September 2017. Nuvarande innehav började jag bygga upp under våren 2019 och har sedan dess byggt på det successivt.

Iron Mountain är idag mitt 23e största innehav på 1,88% av totalen och bolaget betalar 2,08% av all utdelning. Jag kommer opportunistiskt att göra mindre ökningar till ca 2% av det totala innehavet.

 

Kort om bolaget

Iron Mountain är globalt företag med fokus på förvaring, skydd och hantering av information och tillgångar grundat 1951 i Livingston, New York av Herman Knaust, även kallad ”svampkungen”, då han ursprungligen skapade en förmögenhet genom att odla och marknadsföra svampar.

1936 betalade han $ 9 000 för en utarmad järnmalmsgruva, och 100 tunnland mark, för att ha mer utrymme att odla sin produkt. 1950 hade svampmarknaden förändrats, och Knaust bestämde sig då för att starta ett nytt affärsinitiativ som kunde dra god nytta av hans gruva, som han kallade ”Iron Mountain.”

Screen Shot 2020-03-13 at 13.21.44

Efter andra världskriget sponsrade Knaust många judiska immigranters omlokalisering till USA. Vid denna tid var oron kring atomsäkerhet stor på grund av det kalla kriget. Båda dessa faktorer föranledde Knaust att fokusera på att skydda väsentlig information från krig och andra katastrofer.

Som ett resultat av detta grundades Iron Mountain Atomic Storage, Inc. 1951. Knaust öppnade de första ”valven” inuti Iron Mountain och han öppnade även ett försäljningskontor i Empire State Building mitt i smeten i New York City.

Iron Mountains första kund var East River Savings Banks, som transporterade mikrofilmkopior av insättningsuppgifter och kortdubbletter av kundernas signaturer i armerade bilar till den nya berganläggningen för förvaring. De följdes snart av andra företagskunder, i takt med att New York-baserade företag började inse behovet av att skydda sina viktiga uppgifter.

Det ursprungliga iterationen av bolaget gick dock i konkurs i början av 1970-talet, och konkursboet förvärvades av Vince J. Ryan genom hans bolag Schooner Capital Corp. från Boston Ma., där det nuvarande huvudkontoret ligger.

Screen Shot 2020-03-13 at 13.36.59

Bolaget noterades på New York börsen i juni 1997 och har alltså varit listat i snart 24 år.

Under dessa 24 år har man vuxit ganska rejält både organiskt och genom förvärv, från det att man gjorde en IPO på $ 279 MUSD till att bolaget idag är värt ca $ 8,5 BUSD.

Bolaget “konverterade” till att bli en REIT i slutet av 2014.

Iron Mountain har förnärvarande ca 1,400 kontor, runt 25,000 anställda och runt 230,000 kunder i 45 länder och 6 kontinenter. Huvudkontoret är beläget i Boston, Ma., USA.

På följande länk hittar du en ca 4 min lång video som ger lite historik och insikt i vad Iron Mountain gör: https://www.youtube.com/watch?v=2zox5mvwIc4#action=share

 

Iron Mountain’s affärsmodell

Iron Mountain har som mission statement “att vara den säkraste och pålitligaste leverantören när det kommer till skydd av våra kunders information och tillgångar, samt i nära samarbete med våra kunder hjälpa dem att hantera nuvarande och framtida komplexitet och risker genom att förstå, skydda och optimera det som betyder mest”.

Iron Mountain’s huvudaffär är lite förenklat att lagra “kartonger med papper i”… Det kanske inte låter speciellt unikt eller exalterande, men… man har en extremt stark position på den marknaden.

Screen Shot 2020-03-12 at 15.04.48

Ca 50% av alla de pappkartonger fyllda med dokument som man lagrar förblir orörda i en lagerlokal i snitt i 15 år.

Bolaget är idag verksamt inom fem olika affärsområden:

 • Information & Records Management
  • Hantering av information genom hela dess livsscykel & hjälpa kunderna att hålla sig up to date med lagar och förordningar.
 • Data Center
  • Totalt 12 st i 3 världsdelar. Nyaste affärsområdet. Sett från ytan tar man upp kampen med tex Equinix, Digital Realty Trust & Cyrus One mfl.
   • Min take är dock inte att man har ambitionen att gå efter dessa. Snarare att få in befintliga kunder där man konverterar dokument & lagringsmedia som tex tape för att lagra och arkivera på snabbare och mer beständiga media.
 • Digital Transformation – Digital konvertering och hantering
  • Digitalisering – Intelligent scanning
   • Scanning och digitalisering av ny information
   • Digitalisering av befintliga pappersdokument
   • Arkivera för maximal säkerhet och tillgänglighet
  • Hantering av den digitala övergången
   • Volymscanning av arkiverade dokument
   • Scanning och leverans samma dag
   • OCR tolkning, extrahering av uppgifter från formulär etc
   • Implementering av “best practice processer” för efterlevnad av lagar o regelverk.
 • Secure Storage
  • Arkivering av dokument och datamedia
  • Offsite lösningar för dokumenthantering
  • Offsite arkivering av databand
  • Hyllarkivering
 • Secure Destruction
  • Säker hantering av elektronik och data avfall. Destruktion av band och annat media tex CD, diskar,röntgenbilder etc.

Omsättningsfördelningen mellan affärsområdena är ungefär enligt följande:

Screen Shot 2020-03-12 at 15.05.23

Bolaget siktar på att Data Center businessen skall vara uppe på 10% av totalen i slutet av 2020 vilket skulle motsvara en omsättning på ca $ 425 MUSD. Det skulle motsvara ca 7,7% av Equinix omsättning 2019, eller ca 13% av Digital Realty Trust.

Screen Shot 2020-03-13 at 13.36.48

Det är ett väldigt snabbväxande affärsområde, men det kommer att krävas förvärv om man vill bli en stor spelare här. Cyrus One som omsätter ca $ 975 MUSD eller Core Site Realty med sina $ 572 MUSD för 2019 kanske är lämpliga kandidater.

Utöver de 5 olika affärsområdena erbjuder man även ett antal branschspecifika lösningar för:

 • Offentlig sektor
 • Finanssektorn
 • Hälsa & sjukvård
 • Läkemedel & Life Sciences
 • Energisektorn
 • Detaljhandeln
 • Advokatbyråer
 • Backup & Datahantering för små företag

 

Konkurrenssituation

Om man skall försöka göra en jämförelse rakt av mot andra bolag saknar Iron Mountain direkta konkurrenter i sin REIT nisch, Specialty REITs, där man har i det närmaste monopol på kombinationen Informationshantering, Data Center, Digital Transformation, Säker Lagring och Säker Destruktion.

Det närmaste konkurrent man kommer är Data Center REITs som tex Equinix och Digital Realty. Här är dock Iron Mountain en pytteliten nisch spelare med en totalt annorlunda affärsmodell där man även har en tjänstekomponent associerad med sinData Center affär..

En annan intressant parameter i konkurrenssituationen är att Iron Mountain är väldigt okänsligt för räntehöjningar då man bara äger ca 30% av de byggnader man nyttjar, resten leasas. Med en kundbas på hundratusentals företag kan man sedan enkelt baka in räntehöjningar i kontrakten.

 

Framtidsutsikter

Iron Mountain är ett väldigt segt och trögrörligt bolag med förhållandevis stabila intäkter. Det sagt så är man väl medveten om att man behöver skruva om affärsmodellen för att bli mer digital och för att bolaget skall bli effektivare och samtidigt även expandera internationellt..

Screen Shot 2020-03-13 at 12.33.52

Förutom en ökad digitalisering av affären, satsar man även på tillväxt i närliggande och snabbväxande marknader som lagring av konstverk där man är marknadsledande i Nordamerika. Ett annat område för tillväxt är film- och musikbranschen där man för långtidslagring av värdefulla original av filmer, musikinspelningar och bilder.

Screen Shot 2020-03-13 at 12.34.09

För att accelerera och effektivisera verksamheten rent generellt, har man dragit igång “Project Summit” för att:

 • Förenkla den globala företagsstrukturen och ha färre affärsregioner
 • Eliminering av en del “middle management” lager.
 • Förbättra kundupplevelsen genom tightare engagemang.

Totalt förväntar man sig att Project Summit skall bidra med ytterligare $ 80 MUSD i EBITDA under 2020 och ca $ 200 MUSD under 2022.

En av nyckelfaktorerna för framgång är att man mer eller mindre dubblerar Data Center affären det närmaste året. Detta låter aggressivt för ett “trögt” bolag, men… man börjar från en väldigt låg nivå, så det ser möjligt ut.

Guidningen för 2020 är att öka omsättningen mellan 3 – 5%, EBITDA marginalen mellan 6 – 9% och AFFO med mellan 9 – 12%. Samtliga dessa siffror är avsevärt bättre än vad som presterades under 2019.

Svårt att bedöma var man kommer att landa i nuläget, men Iron Mountain har en väldigt stabil affär som inte påverkas av COVID-19 i någon större utsträckning.

 

Lite nyckeltal

Iron Mountain har idag ett totalt börsvärde på $ 8,5 BUSD, och 2019 omsatte bolaget $ 4,26 (+3% y/y) BUSD med en EBITDA på $ 1,41 BUSD (+2,7% y/y) och en nettovinst på $ 267 MUSD.

AFFO för helåret 2019 låg på $ 856 MUSD (-0,7% y/y). Bruttomarginalen för året låg på 56,99% & nettot på 6,27%.

Tittar vi på balansräkningen har bolaget idag en kassa på $ 193,46 MUSD och en total skuld på $ 10,63 BUSD, varav 75% är långfristiga skulder. Det totala operativa kassaflödet för 2019 var $ 966,65 (+0,8% y/y) & det fria kassaflödet landade på $ 93,36 MUSD . Nuvarande kreditvärdighet hos Standard & Poors är medium investment grade, BB-.

Bolagets skuldsättning är förhållandevis hög, och har legat så ett flertal år, och 72% av de långfristiga skulderna är “fixed rate” vilket ger en del risk om räntorna går upp. Värt att notera är dock att inga större lån förfaller förrän 2023.

Screen Shot 2020-03-12 at 15.08.57

Sett till hur intäkterna strömmar in i bolaget har man dock en väldigt stabil modell där det bara är 2 % av alla kontrakt som inte förnyas varje år.

img_1170

Det långsiktiga målet är att man skall dela ut ca 65 – 70% av AFFO kommande år. Tack vare den stabila intäktsmodellen finns det marginal att fortsätta att behålla utdelningen över tid, men man guidar för att höjningarna kommer att bli väldigt små närmaste åren om det kommer några.

Screen Shot 2020-03-13 at 13.33.07

 

Varför investerade jag i Iron Mountain?

Den initiala anledningen till att jag investerade var att jag attraherades av den höga direktavkastningen men även den stabila affärsmodellen med långa kontrakt med på ca 13 år i snitt där man har ca 95% av alla Fortune 1000 kunder som kunder.

Affärsmodellen är extremt “sticky” där 98% förnyar sina kontrakt år efter år efter år. Det finns få eller inga egentliga alternativ till vad Iron Mountain erbjuder, undantaget Data Center tjänsterna som står för ca 5% av intäkterna just nu.

Screen Shot 2020-03-11 at 23.11.46

Jag är enkom investerad i Iron Mountain för (den stabila) utdelningens skull, inget annat.

 

Min slutsats

Jag har ägt mitt nuvarande innehav i Iron Mountain i ganska precis ett år, jag gillar bolagets extremt tråkiga affärsmodell och jag har för avsikt att fortsätta äga bolaget på lång sikt och kanske öka på en liten bit upp till ca 2% av portföljen.

Just nu handlas bolaget likt många andra runt sitt 52 veckor lägsta. Baserat på vad jag läst mig till i olika analyser är bolaget för närvarande ca 30% undervärderat, om man skall gå på det fair value som analytiker har på ca $ 40.

 

Källor:

 • Iron Mountain IR sidor
 • Market Beat
 • Motley Fool
 • Seeking Alpha

 

 

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s