”Mina” rapporter & utdelningar 17 – 21 februari

Veckan som gick bjöd onekligen på en hel del käftsmällar med inte mindre än fyra utdelningssänkningar, varav en totalslakt från Kindred Group… 😦

Jag har nu lagt detta bakom mig och har fullt fokus framåt mot kommande veckor och de rapporter och förhoppningsvis utdelningshöjningar som då bjuds.

Det blev trots allt en positiv avslutning av veckan med bra rapporter från PepsiCo och Latour. Latour höjde utdelningen med den vanliga 25 öringen och PepsiCo slog till med en utdelningshöjning på hela 7% vilket är mer än dubbelt så mycket som för 2019!

Nästa vecka blir förhoppningsvis lugnare vad beträffar “negativa överraskningar”, och sett till antalet rapporter blir det definitivt mer hanterbart med endast 7 rapporter, varav 3st svenska, 2 amerikanska och 2 kanadensiska.

Svenska innehav som kommer med helårsrapporter:

Tisdag 18 Feb, Corem Property

Screen Shot 2020-02-15 at 16.30.35

Corem är ett ganska nytt innehav som kom in i portföljen mot slutet av förra året när det stod klar att Hemfosa skulle köpas av SBB, och jag avyttrade det innehavet.

I mitt tycke var de enda köpvärda preffarna vid tillfället antingen bostadsrättsutvecklaren ALM Equity eller lager- & logistikfastighetsförvaltaren Corem Property Pref. Jag var länge i valet och kvalet då båda är bra bolag och handlas med rabatt mot inlösenkursen. ALM till ca 16% och Corem till ca 26% rabatt.

Det var väldigt frestande att ta in ALM Equity Pref som har en DA på hela 8,3%, men med det också en högre risk. I slutändan föll valet på det större och mindre riskfyllda alternativet, Corem som ger finfina 5,3% i DA och som haft en kursutveckling med hela 28% över de senaste 3 åren.

Jag köpte in Corem i första hand för att tanka stabil utdelning, inte för att jag tror på någon större kursuppgång framöver, även om det finns utrymme, då inlösen är på 500 kr och jag kom in på 377 kr. Just nu ett av mina allra minsta innehav, men kan tänka mig att växa positionen till ca 1,5% över tid.

För rapporten som kommer nu i veckan tittar jag bara efter att bolaget levererar en stabil rapport. Utdelningen för preffen är ju satt till 20 kr per aktie & år och betalas ut i inkrement av 5 kr, en gång i kvartalet.

Corem’s Q3 var väldigt starkt, med en positiv nettouthyrning, ökad uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Bolagets VD Eva Landén såg i rapporten med tillförsikt på uthyrningsläget och projektmöjligheter både för Q4 och framöver.

Blir väldigt spännande att se om detta infrias och vad guidningen för 2020 blir. På Tisdag vet vi!

Tisdag 18 Feb, Scandic Hotels

Screen Shot 2020-02-15 at 16.29.50

Jag plockade in en liten kontrollpost av Scandic i portföljen i mitten av januari 2019 efter att bolaget haft ett tufft 2018 då aktiekursen tog en hel del stryk, och så även under första delen av 2019 som var en skumpig resa. Jag köpte sedan regelbundet på mig mer aktier från slutet av mars till mitten av oktober 2019.

Bolaget utgör just nu 0,95% av portföljen, och ambitionen är att innehavet skall hålla sig mellan 1 till 1,5% av totalen.

Scandic började betala ut utdelning från och med 2017, så historiken är inte speciellt lång, dock har man höjt utdelneingen vart och ett av de åren. Förra året var höjningen ytterst symbolisk då man höjde från 3,40 till 3,50 kr/aktie vilket motsvarar 2,94%. Detta efter ett tufft 2018.

Q3 2019 var ett rekordkvartal för Scandic där man växte försäljningen q/q med 6,6% och EBITDA med 11,8% till 823 MSEK. Totalt sett är siffrorna positiva i Finland, Norge & Sverige, medans Danmark haft det lite tuffare, men väntas vända den negativa trenden inför slutet av 2019.

2019 delade bolaget ut 54% av vinsten vilket är i linje med den uttalade utdelningspolicyn är att man skall betala ut minst 50%.

Förhoppningsvis kan en bra avslutning av 2019 leda till en större höjning än vad vi såg förra året. Mitt stalltips är att man höjer utdelningen för året till 3,70 kr/aktie, vilket skulle innebära en höjning med 5,7%.

Torsdag 20 Feb, Volati

Screen Shot 2020-02-15 at 16.29.12

Volati’s Preferensaktie har funnits i min portfölj sedan början av 2016, och är idag mitt näst största innehav på 4,65% av portföljen och det som betalar tredje mest utdelning med 5,16% av totalen.

Inlösenkursen för Volati’s Pref ligger fram tom maj 2020 på 725 kr, och efter det på 675 kr fram tom Maj 2025, och 625 kr efter maj 2025. Då jag gick in tidigt i den här preffen är min snittinköpskurs 535,37 kr vilket ger en YoC på 7,47%, så det har varit en väldigt bra investering både sett till utdelning och kurstillväxt.

Likt Corem är jag bara ute efter att “bocka av” en stabil rapport och sedan fortsätta att tanka hem mina 10 kr/aktie och kvartal.

Generellt tycker jag att Volati är ett välskött bolag och jag gillar den transaparens som Styrelseorföranden, Patrik Wahlen har på Twitter där han interagrerar flitigt.

Så länge bolaget fortsätter att leverera kommer jag att sitta kvar med mitt befintliga innehav och varken öka eller minska det.

Utländska innehav som rapporterar:

Onsdag 19 Feb, Realty Income, Helårsrapport

Screen Shot 2020-01-16 at 17.05.22

Som vanligt lär Realty Income leverera ett väldigt stabilt resultat, något jag har kommit att vänja mig vid sedan jag först investerade i bolaget i början av januari 2016, så lite som med Corem & Volati Pref. handlar detta mest om att bara checka av den lite kort och låta aktien tuffa vidare.

Realty Income utgör just nu 2,57% av min portfölj och levererar 2,05% av min totala utdelning. Tack vare att jag haft bolaget i 4 år med en väldigt bra kursutveckling samt ett antal utdelningshöjningar, ligger min YoC just nu på 5,38% att jämföra med nuvarande direktavkastning på 3,47%.

Detta är ett bolag som jag förmodligen kommer att ha i portföljen “för alltid”, då det bara mal på på ett fantastiskt sätt lite i det tysta…

I mitten av januari i år fick vi en utdelningshöjning på hela 2,2% som är väldigt mycket för att vara ett inkrement. Under hela 2019 höjde man som jämförelse utdelningen med 2,94%. Jag väntar mig inte någon höjning i samband med helårsrapporten, men det kommer sannolikt tre stycken till under året. Vanligen sker dessa med ett kvartals mellanrum.

Om du vill läsa mer om Realty Income, har jag skrivt två inlägg som du kan läsa här:

“Utdelningsmaskinen Realty Income”: https://atomic-temporary-163382288.wpcomstaging.com/2019/11/05/utdelningsmaskinen-realty-income/

“Realty Income ökar tempot igen…”: https://atomic-temporary-163382288.wpcomstaging.com/2020/01/16/realty-income-okar-tempot-igen/

Torsdag 20 Feb, Inter Pipeline, Helårsrapport

Screen Shot 2019-12-13 at 19.16.18

Utöver bjässen Enbridge har jag ytterligare ett Kanadensiskt pipelinebolag i portföljen, Inter Pipeline som är ett mycket mindre bolag som motsvarar ca 9% av Enbridge sett till börsvärde.

Inter Pipeline har en lite mer internationell verksamhet där man tom har viss verksamhet i Sverige.

Då bolaget är ganska litet positionerar man sig självfallet också som en nischspelare, där det senaste initiativet för att differentiera sig och driva organisk tillväxt är det snart färdigställda bygget av “Heartlandkomplexet” för kostnadseffektiv konvertering av lokalt utvunnen propangas til propylen.

Mitt största intresse med den kommande rapporten är att se hur arbetet med färdigställandet av just Heartland fortgår. Detta är en kritisk komponent för fortsatt tillväxt.

Inter Pipeline utgör idag 1,34% av min portfölj och ger mig 1,64% av all utdelning med en YoC på 8,20%.

Om du vill läsa mer om Inter Pipeling skrev jag följande inlägg i mitten av december 2019: https://atomic-temporary-163382288.wpcomstaging.com/2019/12/14/inter-pipeline-en-undervarderad-manadsutdelare/

Torsdag 20 Feb, Store Capital, Helårsrapport

Screen Shot 2020-02-15 at 16.17.03

Likt Realty Income är Store Capital en sk. “triple net lease REIT” vilket i korthet innebär att hyrsegästen är ansvarig för att täcka alla löpande kostnader för hyresobjektet inklusive skatter, försäkringar och underhåll utöver att man betalar hyra till hyrsevärden, i det här fallet Store Capital.

Detta är den bästa och säkraste intäktsmodellen för REITs som i princip bara kan luta sig tillbaks och håva in hyresintäkterna.

S.T.O.R.E. i Store Capital’s namn står för Single Tenant Operated Real Estate, vilket alltså innebär att det bara finns en hyresgäst per leasad byggnad. Detta är en av skillnaderna mot Realty income som ibland kan ha flera hyresgäster i en och samma byggnad.

Store Capital har idag en market cap på ca $ 12,5 BUSD vilket är lite drygt en tredjedel av vad Realty Income värderas till. Realty Income har för närvarande ca 6,000 egendomar i sina böcker att jämföra med ca 2,400 för Store Capital.

Både Store Capital och Realty Income’s huvudfokus är på retailsektorn, eller mer specifikt servicedelen av denna, och båda utgör ca 83% av av totalen. Skillnaden mellan bolagen hittar vi framförallt i de resterande 17%:en. Här är Store Capital i huvudsak fokuserade på industrifastigheter medans Realty Income har en mix av industrifastigheter, kontor och bla. jordbruksfastigheter.

Store Capital utgör just nu 1,91% av mitt totala innehav och betalar mig 1,51% av all min utdelning och jag har en YoC på 5,31%. Nästa utdelningshöjning kommer sannolikt att presenteras i September.

Förutom att det är ett väldigt välskött bolag, som växer mer än dubbelt så snabbt som Realty Income sett både till omsättning och kurstillväxt, fyra gånger så snabbt om man ser till vinsten. Och… som över de senaste tre åren höjt utdelningen med 6,7% vs 4,2% för Realty Income, så är en av huvudanledningarna till att jag upptäckte och sedemera investerade i Store Capital mot slutet av oktober 2017 att en viss Warren Buffet är storägare, där hans Berkshire Capital sitter på nästan 10% av kapitalet.

Fredag 21 Feb, Royal Bank of Canada, Q1 rapport

Screen Shot 2020-02-15 at 16.27.51

RBC är den tyngsta pjäsen bland Kanadas “Big 4” banker med en market cap på ca $ 117 MUSD, följt av Toronto Dominion, Bank of Nova Scotia samt Bank of Montreal.

Som storbank är det självfallet frågan om en ganska trögrörlig verksamhet som ligger en bit efter våra svenska motsvarigheter beträffande teknologisk mogenhet vad jag har hört och kan se, men trots det fortfarande en bit före amerikanska dito.

Jag äger RBC samt BNS och BMO och i samtliga fall för att dom är pålitliga högutdelare. Till skillnad från tex Nordea och Swedbank, har det ännu inte ramlat ut några “lik ur garderoben” i form av penningtvättsskalndaler vilket gjort att man de senaste åren höjt utdelningen med 6 – 8 % per år vilket är helt OK för ett bolag där jag har en YoC på 4,57%.

Banken har som vana att höja utdelningen 2 gånger per år och nästa höjning är förmodligen att vänta nu i slutet av februari.

RBC utgör just nu 0,75% av portföljen, och tanken är att innehavet över tid skall skalas upp till runt 1%.

2019 var ett bra år där banken växte omsättningen med 8% och nettointäkterna med 4%, och man ökade mängden mobil användare med hela 16% till 4,5 miljoner användare.

Privat och komersiell banking utgör ca 49% av intäkterna och växer med ca 6% per år. Bankens I särklass snabbaste tillväxtområde är Wealth Management som under 2019 växte med 13% och utgjorde 20% av intäkterna.

Jag förväntar mig en stark Q1 rapport utan drama.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s