Axfood eller ICA, vem vann ”rapportkampen” i år?

Idag, torsdagen den 6e februari, har både Axfood och ICA Gruppen levererat sina Q4 samt helårsrapporter för 2019.

Gemensamt för båda bolagen är att ingen av rapporterna var någon direkt “kioskvältare” varken på kvartals- eller helårsnivå.

 

Axfood

Screen Shot 2020-02-06 at 12.05.16

Omsättningen för Q4 landade på 13,040 MSEK, en ökning y/y med 5,4%, men 1% under analytikerestimaten. Rörselseresultatet hamnade på 487 MSEK vilket var +14,6% y/y, men trots det 4% lägre än väntat. Rörselsemarginalen landade på 3,7% vilket var + 8,8% y/y men trots det under förväntningarna på 3,9% som hade inneburit en ökning på 14,7%. Kassaflödet för kvartalet hamnade på 1,104 MSEK vilket var hela 34,9% bättre än under Q4 2018.

För helåret landar Axfood’s omsättning på 50,740 MSEK vilket är 5,5% bättre än 2018. Rörelseresultatet hamnade på 2,288 MSEK och var 13,0% bättre än föregående år, och rörelsemarginalen kom in på 4,5% vilket var + 7,1% y/y. Nettoresultatet på 1,679 MSEK  var en ökning med 6,5% mot 2018. Kassaflödet för helåret 2019 landar på 3,564 MSEK och representerar en ökning med 31,7%.

Screen Shot 2020-02-06 at 12.08.52

Axfood höjer utdelningen för i år med 3,6%, från 7,00 till 7,25 kr och man delar upp den i två utbetalningar, en på 3,75 kr i Mars samt en på 3,50 kr i September, detta för att få ett jämnare kassaflöde i verksamheten. Årets utdelning innebär att man delar ut 92% av vinsten, vilket faktiskt är lägre än både 3 och 5 årssnittet som ligger på 96 respektive 102%.

Screen Shot 2020-02-06 at 12.05.53

VD Klas Balkow är nöjd med både Q4 och helåret 2019, och poängterar att Axfood återigen växer snabbare än marknaden i stort. Man fortsätter att satsa och investera offensivt genom hela verksamheten, där Willy’s som vanligt är det stora dragloket. Ambitionen för 2020 är att fortsätta i samma stil, om än lite lägre takt jämfört med rekordinvesteringarna under 2019.

Marknadens initiala reaktion på Axfood’s rapport var att trycka ner den med ca – 3,75%.

 

ICA Gruppen

Screen Shot 2020-02-06 at 12.14.00

Omsättningsmässigt var Q4 i linje med analytikernas förväntningar och landade på 30,850 MSEK, rörelseresultatet var dock 6% lägre än väntat. Även rörelsemarginalen var ca 7% lägre än väntat och landade på 4%. Det är främst den svenska verksamheten som drar ner resultatet under förväntningsnivåerna pga lite engångsposter. Kassaflödet var dock en positiv post där man landade på + 38% med 3,096 MSEK jämfört med 2,244 MSEK för Q4 föregående år.

För helåret ökar omsättningen med 3,4% till 119,295 MSEK, omräknat för IFRS 16 ökar även rörelseresultatet med 3,4% till 5,356 MSEK. Nettoresultatet hamnade på 3,450 MSEK vilket var ett tapp på 5,4% vilket tillskrivs avyttringar samt nedskrivningar av tillgångar. Resultatet per aktie var – 8% och hamnade på 17,06 kr.

Kassaflödet för året hamnade på 9,748 MSEK vilket var finfina + 43,3%.

Screen Shot 2020-02-06 at 12.13.30

ICA höjer utdelningen med 4,3% från 11,50 till 12,00 kr, och det var faktiskt en liten bit över analytikerestimatet på 11,95 kr. Årets utdelning innebär att man delar ut 70% av vinsten att jämföra med 63% föregående år och 5 årssnittet på 58%.

Allt sammantaget tycker VD Per Strömberg att man gör en bra avslutning på ett starkt år, där han framförallt lyfter fram ICA Sveriges bibehållna lönsamhet och starka försäljning. Han ser även fram emot ett starkt 2020 där man skall ta nya marknadsandelar bla. med hjälp av det lojalitetsprogrammet “Stammis”.

Marknadens initiala mottagande av rapporten var dock svalt, och aktien trycktes ned med ca – 7%.

 

Rapportvinnaren är…

För att komma fram till vilket bolag som “vann” kampen om bästa helårsrapport jämför jag Axfood och ICA på 5 olika parametrar.

Omsättning: ICA Gruppen är per idag ca. 2,35x större än Axfood. Under 2019 växte Axfood omsättningen 5,5% y/y medan ICA Gruppen “bara” lyckades växa med 3,4%. Sett över 3 respektive 5 år ligger Axfood’s omsättningstillväxt på samma nivå som i år, medan ICA’s tillväxt mattats av ordentligt. Jämört med 5 årssnittet har tillväxttakten gått ner med nästan 50%. Trots att ICA är större går segern till Axfood.

Vinst: Axfood växer under 2019 rörelseresultatet med 13,0% och nettot med 6,5% jämfört med 2018. ICA Gruppen å sin sida växer rörelseresultatet med med 3,4% men nettot landar på – 5,4%. Ser vi över de senaste 3 resp. 5 åren har Axfood lyckats växa vinsterna bättre än ICA Gruppen.  Axfood vinner även här.

Utdelningshöjning & utdelningssäkerhet: Axfood höjde utdelningen för året med 3,4% vilket är klart under 3 och 5 årssnittet som ligger på 6,51 resp. 11,27%. Trenden är som synes starkt på nedgång. Man går förvisso åt andra hållet trendmässigt när men ser på andelen utdelad vinst som landade på 92% vilket är 4 resp. 10% under 3 samt 5 årssnittet. Man bevisar återigen att man klara av att hantera en hög utdelningsandel, men, det finns inte mycket utrymme om man skulle ha ett tufft år…

ICA Gruppen stod i år för en höjning på 4,3% vilket mer eller mindre är i linje med 3 och 5 årssnittet på 4,55 och 4,78%. Dock är andelen utdelad vinst på 70% högre är 3 och 5 årssnittet på 63 resp. 58%.

Sammantaget vinner ICA ronden med bättre höjning och mindre andel utdelad vinst.

Framtidsutsikter:  Här blir det en lite mer subjektiv bedömning då det inte finns lika mycket “hårda” siffror att gå på och man måste förlita sig lite mer på bolagens prognoser och ambitioner.

Totalt sett tycker jag att Axfood ger ett fräschare och spänstigare intryck än ICA Gruppen som är lite tråkigare och konservativare. Axfood har även fler butiks- och försäljningskoncept för att möta olika typer av kundgrupper vilket är positivt om man vill driva riktad tillväxt. Jag ger därför en edge till Axfood, även om ICA på intet sätt är dåligt och också har en mycket ljus framtid.

Analytikerna tycker…  En snabb titt på vad sentimentet är, ger en tydlig bild av att inga analytiker direkt “gör vågen” för någotdera av bolagen. Jag hittar totalt två analytiker som har Axfood som behåll, och tre som säger sälj, och att aktien just nu har en nersida på ca 1%.

För ICA är det lite värre, här fann jag totalt 7 analytikerutlåtanden, och alla rekommenderar sälj samt en möjlig nersida i aktien på ca 11%.  Axfood vinner även här.

Av de 5 olika jämförelseparametrarna är Axfood bäst på 4 av 5, så det var inget snack om vem som vinner totalt.

Screen Shot 2020-02-06 at 16.13.18

Vill du grotta ner dig ytterligare i vilket bolag som är / var den bästa utdelningsaktien, skrev jag följande i slutet av Oktober förra året: https://atomic-temporary-163382288.wpcomstaging.com/2019/10/25/axfood-eller-ica-gruppen-vilken-ar-den-basta-utdelningsaktien/

För transparensens skull skall nämnas att jag äger Axfood som just nu utgör 2,91% av portföljen och är mitt 9e största innehav.

Jag äger i dagsläget inte ICA, däremot handlar jag gärna där.

Inget hyckleri här, alls…  😉

 

 

Annons

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s