Analys av bevakningslistan 2 (6): Fagerhult

Screen Shot 2020-01-14 at 11.42.29

I det förra inlägget skrev jag lite om världens näst största heminredningsbolag, Lowe’s Companies Inc. Jag fortsätter till viss del på samma tema, fast med ett betydligt mindre, och mer nischat, svenskt belysningsföretag, nämligen Fagerhults Belysning.

Om bolaget

Fagerhult utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och effektiva belysningslösningar för inomhus- såväl som utomhusmiljöer.  Bolaget verkar inom tre olika affärsområden;

  • Indoor – 60 % av omsättningen
  • Retail – 19 %
  • Outdoor – 21 %

Det är ett anrikt bolag, grundat 1945 och beläget just i metropolen Fagerhult som tillhör Habo kommun och ligger i Jönköpings Län, men… som tur är på “rätt” sida av landskapsgränsen mellan Västergötland och Småland!

Från grundandet 1945 då man nådde en omsättning på 13,000 kr har bolaget idag, dotterbolagen inräknade, ca 4,900 anställda i ca 30 länder och är ett av världens ledande belysningsföretag.

För helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 5 621 (5 170) Mkr, en ökning med 8,7 procent.  Rörelseresultatet om för samma period på 705,8 (677,8) Mkr, en ökning med 4,1% är nytt rekord med en rörelsemarginal om 12,6 procent.

Under perioden januari–september 2019 har dock rörelseresultat påverkats negativt med totalt 34,0 Mkr. Detta är en kombination av förvärvsrelaterade engångskostnader (11,5), avskrivningar av iGuzzinis immateriella tillgångar (14,0) samt engångskostnader för resultatförbättringsprogrammet (8,5).

Man ser dock försiktigt positivt på avslutningen av året, och den 18e februari kommer helårsrapporten och då vet vi med säkerhet om man har börjat se resultat från förbättringsprogrammen och förvärvet av iGuzzini eller ej.

Totalt sett för de senaste 10 åren är dock trenden både för omsättning och rörelseresultatet stabilt stigande.

Screen Shot 2020-01-14 at 11.11.43

Koncernens största marknader är Norden, Storbritannien, Tyskland och Australien. Vid sidan av dessa är Frankrike, Turkiet, Spanien och Sydafrika länder där Fagerhult har en stark position.

Screen Shot 2020-01-15 at 10.15.13

Den globala marknaden för belysningsarmaturer uppgick 2019 till ca $ 94 BUSD och Fagerhults utgör lite drygt 1% av den totalen.

Det är således en ganska fragmenterad marknad med många spelare som är starka på olika marknader. Fagerhult ser som sin styrka och största möjlighet för framtida tillväxt är att marknaden drivs starkt framåt av LED teknik där man ligger långt framme.

Totalt sett tycker jag att Fagerhults har en geografiskt väl balanserad inkomstström. Det borde dock finnas goda möjligheter att öka närvaron i USA rejält och sätta upp en egen organisation. Fagerhults är ett av världens ledande leverantörer av LED belysning, en marknad värd ca $ 15 BUSD 2019 och med en tillväxt på ca 4% per år.

Screen Shot 2020-01-14 at 11.11.04

Tittar vi på dom olika affärsområdena från vänster till höger;  Indoor, Retail & Outdoor, framgår att Nordeuropa och UKI dominerar Indoor segmentet där man står för 66% av omsättningen.  Retail & Outdoor domineras till ungefär samma grad av Väst och Sydeuropa.

Med förvärven av LED Linear år 2016 och WE-EF år 2017 fortsätter koncernen att utöka sin internationella närvaro, inte bara på den stora tyska marknaden utan också i den strategiskt viktiga nordamerikanska regionen.

Fagerhult börsintroducerades 1997 och handlas på Nasdaq i Stockholm. Bolagets största ägare är Latour som innehar 44,3% av både kapital och röster.

Som lite kul kuriosa kan nämnas att Latour’s nye VD, Johan Hjertonsson innan han tog den rollen var VD på just Fagerhult, där f.ö. Latour’s gamle VD Jan Svensson är styrelseordförande. VD för Fagerhults är sedan 2018 Bodil Sonesson som närmast kom från en roll som VP Global Sales på Axis Communications.

Fagerhult är noterat på Stockholmsbörsen sedan maj 1997 och handlas på MidCap listan.

Fagerhults affärsmodell

Med dotterbolag i fler än 25 länder är verksamheten uppdelad i fyra geografiska affärsområden:

  • Nordeuropa
  • UKI
  • Väst- och Sydeuropa
  • Afrika, Asien och Australien

Då marknaden är starkt fragmenterad är en av Fagerhults absolut viktigaste konkurrensfördelar den decentraliserade affärsmodellen som möjliggör att ha lokal beslutskraft och nära kundrelationer på alla marknader där man verkar.

Marknadsföring och försäljning sker främst lokalt genom dotterbolag men även via agenter och distributörer vilket ger Fagerhult tillgång till över 40 marknader. Tillverkningsenheter finns i Sverige, Finland, Storbritannien, Tyskland, Australien, Turkiet, Sydafrika, Kina och Thailand.

Totalt sett har bolaget idag tolv olika varumärken som vart och ett har en egen stark profil och marknadsförs under det namnet hellre än att man successivt brandar om allt till att heta Fagerhult.

Screen Shot 2020-01-14 at 11.09.26

Nyckeltal och utdelningsstatistik

Under 2016 tom 2018 växte Fagerhults nettoomsättning med 25% från 4491 MSEK till 5621 MSEK under 2018 med ett rörselseresultat på 705,8 MSEK. Rörelsemarginalen ökade under perioden från 11,7% 2016 till 12,5% under 2018.

Screen Shot 2020-01-14 at 17.39.33

Tittar vi på balansräkningen har bolaget idag en kassa på 808 MSEK vilket är ca 15% lägre jämfört med förra året. Detta är mest anförbart till de nyligen genomdrivna effektiviseringsprogrammet samt förvärvet av iGuzzini.  Den totala skulden uppgår för närvarande till 2700 MSEK, upp ca 1,75% jämfört med 2018.

Fagerhults har betalat utdelning varje år sedan 2002, och man har haft en bra historik av att höja den tvåsiffrigt. De senaste två åren har man dock inte höjt utdelningen vilket till största delen beror på effektiviseringsprogrammet 2018 samt förvärvet av iGuzzini 2019.

Screen Shot 2020-01-14 at 11.31.06

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut mellan 30 – 50% av vinsten. Sett över de senaste 10 åren ligger snittet på 47%, så man ligger så gott som alltid i den övre delen av spannet.

Över det senaste året har man guidat försiktigt dels på grund Brexit samt oro i detaljhandelsledet för en väldigt liten tillväxt för helåret. Därmed känns det lite osäkert för om man kommer att höja utdelningen för året.

Fagerhult som investering över tid

Om vi jämför med storägaren, Latour, kan vi se att det varit lite olika utveckling över 5 respektive 10 år.

Screen Shot 2020-01-15 at 11.23.53

Över den senaste 5 årsperioden är det utskåpning, här har Fagerhult returnerat 19,2 % att jämföra med Latour som presterat hela 197% i kurstillväxt.

Screen Shot 2020-01-15 at 11.24.19

Sett över 10 år har Fagerhult haft en tillväxt på 322% att jämföra med 456% för Latour. Tar vi även med utdelning och utdelningstillväxt, så blir det faktiskt lite jämnare.

Direktavkastningen för Fagerhult snittat 2,9% över de senaste 10 åren, medan Latour snittat på 1,75%, och sett till utdelningshöjningar över samma period har Fagerhult växt den med 19,62% i snitt per år att jämföra med 13,78% för Latour.

Varför plockade jag in Fagerhults på bevakningslistan ?

Det som fångade mitt intresse med Fagerhults förutom att jag kört förbi deras huvudkontor beläget utefter väg 195, hundratals gånger, och att man är en del av Latour var att man har haft en fin historik av utdelningshöjningar innan förra året samt att kursen just nu är lite nertryckt.

Sist men inte minst kul med ett bolag som jag kunnat relatera till sedan jag var barn och vi åkte och badade i Vättern, då närmaste vägen gick via Fagerhult.

Min slutsats

Jag äger inte Fagerhults direkt, men väl via Latour som utgör ca 1,9% av min totala portfölj.

Just nu handlas bolaget inte allt för långt från sitt 52 veckors lägsta och har en bra direktavkastning, med en bra guidning för  kommande år i helårsrapporten som kommer den 18e Februari kan det bli aktuellt att plocka in en liten post.

Källor

  • Fagerhults IR sidor
  • Avanza
  • Börsdata

Disclaimer

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felräkningar och / eller tankevurpor.
Jag tillhandahåller ej heller någon form av rådgivning.
Gör din egen analys innan du köper.
Du får ta detta för vad det är, inspiration och / eller underhållning….

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s