Analys av bevakningslistan 1 (6): Lowe’s Companies Inc.

Den amerikanska heminredningsmarknaden har under flera decennier domineras av två stora spelare, Home Depot och Lowe’s Companies Inc.. Båda har ca 2,300 butiker vardera och har oftast ca 10,000 kvadratmeter butiksyta, där Lowe’s vanligen är lite större.

Lowe’s grundades 1946 och har funnits ca 30 år längre än konkurrenten, men… man har under det senaste decenniet blivit ifrånsprungna av Home Depot, både värderings-, omsättnings-, och vinstmässigt.

Då kan man ju fråga sig varför skriver jag ett inlägg om Lowe’s och inte Home Depot…???

Jag kanske hade fel i mitt antagande att ta in Lowe’s på bevakningslistan istället för Home Depot?

Häng med så får vi se!

Kort om bolaget

Lowe’s Companies grundat 1946 i North Wilkesboro, NC., med huvudkontor i Mooresville, NC, mitt i “NASCAR country” är efter Home Depot USA’s näst största återförsäljarkedja för heminredningsprodukter och associerade tillbehör. Försäljningen inriktar sig både mot privatpersoner och professionella byggare.

Screen Shot 2020-01-13 at 16.41.24

Lowe’s är idag ett “Fortune 50” företag som säljer till mer än 18 miljoner kunder i veckan i USA.

Bolaget hade i början av 2019 totalt 1,723 butiker i USA jämfört med 279 i Kanada. Efter ett dåligt Q3 2019 har man dock beslutat att stänga 34 olönsamma butiker i Kanada.

Man var även verksamma i Mexico från 2010 och hade som mest 13 butiker men man beslutade i April 2019 att stänga samtliga pga dålig lönsamhet och en tuffare än väntad konkurrenssituation.

Lowe’s listades på börsen 1961 och handlas sedan 1979 på NYSE.

Bolaget har idag ett börsvärde på $ 93,15 BUSD, man omsatte 2018 $ 71,31 BUSD med en vinst per aktie på $ 5,14, genererade $ 5,0 BUSD i fritt kassaflöde och har för närvarande totalt ca 300,000 anställda varav 190,000 av dessa är heltid och resten på deltid.

Lowe’s affärsmodell

Lowe’s butiker säljer både til privata och företagskunder, och man kategoriserar dessa i 3 olika kategorier:

 • DIY – Do It Yourself
 • DIFM – Do It For Me
 • Pro – Professionella kunder som I sin tur klassas i två sub kategorier
  • MRO – Maintenance, Repair & Operations, m.a.o. mest drift och underhåll av byggnader.
  • Construction Trades – nybyggnation, reparationer, ombyggnationer och specialister som tex elektriker och rörmokare.

I dagsläget utgör Pro segmentet ca 25% av omsättningen, och en av huvudanledningarna till att Lowe’s ofta uppfattas som lite mindre “skrämmande” för privatkunder än Home Depot som med sin lite mer industriella look lätt uppfattas mer som ett ställe för proffsbyggare.

Lowe’s mantra är att alltid vara nära kunden, och man vill avspegla detta i att man positionerar sig med att ha 5 olika säljkanaler:

 • In-Store
 • Online
 • In-Home
 • Jobsite
 • Contact Center

Sammanfattat är ambitionen att de olika kanalerna tillsammans leverera de rätta produkterna med den bästa servicen och värdet över alla kanalerna till sina kunder.

Lowe’s strategiska fokus sedan mitten av 2018 är i huvudsak:

 • Merchandising Excellence – att ha de rätta produkterna på rätt plats vid rätt tidpunkt. Mao klassisk marketing “4P’s”; Product, Price, Place & Promotion.
 • Supply Chain Transformation – leverera till kunderna på det sätt dom vill ha det.
 • Operational Efficiency – förenkla driften av butikerna och förbättra lagerrotationen.
 • Customer Engagement – förbättra bemötandet av kunderna och bättre uppfylla proffskundernas behov. Anställa och utveckla personal fokuserade på service och försäljning.

Screen Shot 2020-01-13 at 16.44.53

Konkurrenssituation

Den (nord) amerikanska marknaden för heminredning kan i princip beskrivas som ett oligopol där Lowe’s och Home Depot är totalt dominerande bland de renodlade handlarna.

Screen Shot 2020-01-13 at 16.50.33

Utöver en del mindre, spelare som TrueValue och Ace Hardware, består konkurrensen främst av tex Walmart, Target och även Amazon.

Lowe’s är sett till börsvärde och antal anställda mindre än hälften av Home Depot’s storlek, men sett till omsättning är man ca 60% så stora.

Till skillnad från Lowe’s som historisk har inriktat sig mot “DIY” kunder har Home Depot ett mer uttalat fokus mot professionella byggare, heminredare och rörmokare etc. Detta är dock något som Lowe’s ämnar att adressera för att kunna växa snabbare och mer lönsamt.

Screen Shot 2020-01-13 at 11.16.32

Om vi jämför med den tysk kedjan Bauhaus så har dom totalt ca 35,000 anbställda runt om i Europa och omsatte 2015 ca $ 7 BUSD, alltså ca 1/10 av Lowe’s och ännu mindre jämfört med Home Depot.

Omstrukturering under 2018…

Efter några tuffa år där bolaget stod och stampade och hamnade under allt mer tryck från bla. aktivistinvesteraren Bill Ackman och hans hedgefond, Pershing Square.

Det är här det börjar att bli intressant…

I mars 2018 annonserar dåvarande VD’s Robert Niblock att han avser att gå i pension, och som ersättare utses Marvin Ellison.

Screen Shot 2020-01-13 at 16.12.24

Ellison är intressant av flera skäl, han är den förste färgade VD’n för Lowe’s, en av få färgade VD:ar för Fortune 500 bolag, och dessutom ett baserat i södern och som nyligen haft en färgad fd. chef i ledningsgruppen som stämt bolaget för rasdiskriminering när han blev sparkad…

Av än mer intresse är dock hans professionella bakgrund.  Han innehade mellan 2002 till 2014 ett antal chefsbefattningar hos huvudkonkurrenten, Home Depot.

Mellan 2014 till Juli 2018 jobbade Ellison sedan för JC Penney’s, varav tre år som bolagets VD. Detta är samma JC Penney’s där Bill Ackman 2013 förlorat ca $ 500 MUSD när han sålde sin 18%:iga andel efter en konflikt med den dåvarande ledningen…

Det råder således inget tvivel om att Marvin Ellison har lite blåslampa i baken av flera anledningar sedan han tog över som VD för Lowe’s i Juli 2018.

Han slösade heller ingen tid med att agera då han mer eller mindre omgående rensade ut ett antal höga chefer,  eliminerade flera höga befattningar och snart även skruvade om “go to market” strategin för att få till en effektivare organisation.

Med stora bolag tar det tid med förändring och effektivisering, men om man skall se till de senaste två kvartalsrapporterna så har man steppat upp takten både vad gäller omsättning, lönsamhet och guidning för kommande kvartal.

Nu är det inga jätteökningar på något håll, vi pratar 2 – 3%, men omorganisationen och omfokuseringen verkar börja leverera då det är framför allt i Pro segmentet och med “Omni Channel” fokuset man ser tillväxt.

Lite nyckeltal med tonvikt kring utdelning

Lowe’s är ett ganska typiskt stort och relativt långsamt växande Fortune 500 bolag. De senaste 5 åren har omsättningen växt med 5,86% i snitt per år, EPS med 9,47% per år och det operativa kassaflödet med 3,57% per år under samma period.

Till skillnad från många andra Fortune 500 bolag har utdelningstillväxten, framförallt över det senaste decenniet, varit väldigt stark.

Screen Shot 2020-01-13 at 13.12.55

Om vi jämför Lowe’s utdelningsstatistik lite kort med konkurrenten Home Depot, kan vi dock se att Home Depot faktiskt har jobbat på ännu lite bättre med höjningarna än Lowe’s över såväl de senaste 1, 3, 5 som 10 åren, och man har även en högre direktavkastning än Lowe’s.

Dock får Home Depot klart stryk vad beträffar andelen utdelad vinst. Här har Lowe’s legat mellan 35 – 40% de senaste 5 åren medan Home Depot 45 – 55%, det är fortfarande väldigt bra, men kan indikera att takten på höjningarna kan komma sänkas framöver.

Lowe’s har höjt utdelningen 56 år i sträck vilket gör bolaget till en av bara 26 st “Dividend Kings” dvs. bolag som höjt utdelningen minst 50 år i sträck.

Förutom att man har väldigt bra marginal för framtida utdelningshöjningar om vi ser till utdelningsandelen, köpte man under 2018 tillbaks aktier för dubbelt så mycket som man betalade i utdelning, och man har ett väldigt starkt kassaflöde.

img_0996

Sammantaget är min bedömning att utdelningen är extremt säker, man genererar löpande väldigt bra kassaflöde, åman fortsätter att återköpa aktier. Min take är att man kommer att kunna fortsätta höja utdelningen rejält även inom överskådlig framtid.

Vad beträffar Home Depot, höll man utdelningen på samma nivå mellan 2007 – 2009, innan man började höja igen 2010.

Lowe’s som investering över tid

Tittar vi på kursutvecklingen de senaste 3 åren är det ganska jämnt skägg mellan Lowe’s och Home Depot, där båda gått upp en bit över 70%.

Screen Shot 2020-01-13 at 13.37.09

Drar vi ut tidsperspektivet till 5 respektive 10 år blir dock skillnaden större.

På 5 år har Lowe’s levererat en tillväxt på 77,7% medan Home Depot har gett dryga 115% i kurstillväxt.

Screen Shot 2020-01-13 at 13.37.30

Sett över 10 år växer skillnaden ganska rejält, Lowe’s har returnerat fina 414,5% men, man får ändå storstryk av Home Depot som under samma tid genererat hela 670,2%.

Screen Shot 2020-01-13 at 13.37.53

Lägger man till utdelningar och utdelningstillväxt är Home Depot den klara vinnaren.

Varför blev jag intresserad av Lowe’s Companies?

När jag först plockade in Lowe’s Companies på min bevakningslista istället för Home Depot var det en hel del på grund av att jag tycker att dom vid en första anblick har en lite fräschare image.  Orange och vitt är helt enkelt inte lika hippt som blått, vitt & rött…

Att sedan Lowe’s under en mängd år även sponsrade svärmorsdrömmen och sjufaldige mästaren, Jimmy Johnson i NASCAR medan Home Depot satte sina NASCAR $$$ på den karismatiske strulputten Tony “Smoke” Stewart hade även det kanske viss inverkan.  Båda sponsorskapen är f.ö. avslutade nu, men det är en annan historia…

Det som siffermässigt fångade mitt intresse med Lowe’s är inte bara den fantastiska historiken med antal år i följd av utdelningshöjningar, utan framförallt takten höjningarna det senaste decenniet som snittat 19,4% per år och detta med en utdelningsandel som hela tiden legat mellan 35 – 40%.

Det enda som inte är bra för mig, är att direktavkastningen bara ligger på 1,81%. Dock kan jag tänka mig att tulla på mina principer lite här om det kommer en kursdipp med tanke på att detta är ett bra “value play” som sannolikt kommer att fortsätta leverera under många år framöver.

Ett stort, moget och trögt bolag som Lowes är inget man investerar i för att få en grym utveckling på aktiekursen, förutom att man kan dra nytta av lite dippar då och då, man äger det för bra totalavkastning över väldigt lång tid. Helst flera decennier…

Men, som konstaterats i nyckeltalen ovan, är faktiskt Home Depot strået vassare i de flesta aspekterna.

Framtidsutsikter

Jag tror att Lowe’s har väldigt bra möjligheter att lyckas under de kommande åren, och med en ny, aggressiv och framåt VD i Marvin Ellison, kommer man troligen att kunna kapa en del av det försprång som Home Depot just nu har.  Spontant känns det i alla fall som att det just nu finns mer tillväxtpotential i Lowe’s.

Min slutsats

Även om jag inte kommer att investera i Lowe’s just nu, kommer jag att fortsätta bevaka bolaget, och nu även Home Depot för att eventuellt plocka in ett eller båda i framtiden.

Detta kommer troligen att ske när jag börjar lyfta tjänstepension om några år och då ha möjligheten att stoppa in mer nytt kapital och därmed sänka kraven på direktavkastning och sätta ett än högre värde på hög, och framförallt stabil utdelningstillväxt.

Källor

 • Lowe’s IR sidor
 • Home Depot IR sidor
 • Avanza
 • Forbes
 • Marketbeat
 • Motley Fool
 • Seeking Alpha

Disclaimer

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felräkningar och / eller tankevurpor.
Jag tillhandahåller ej heller någon form av rådgivning.
Gör din egen analys innan du köper.
Du får ta detta för vad det är, inspiration och / eller underhållning….

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s