Enbridge, den perfekta pensionärsaktien…?

Kanada är med sin yta på 9,985 miljoner kvadratkilometer världens näst största land till ytan efter Ryssland. Med en befolkning på ca 37 miljoner är det dock ett av världens mest glesbefolkade länder. Landet är industrialiserat och högteknologiskt med stora naturresurser och en hög levnadsstandard. Föga förvånande är ekonomin starkt beroende av och knuten till … Fortsätt läsa Enbridge, den perfekta pensionärsaktien…?