Axfood eller ICA Gruppen, vilken är den bästa utdelningsaktien?

Nu har både Axfood och ICA Gruppen (fortsättningsvis mestadels benämnt ICA) levererat sina kvartalsrapporter för Q3 2019, och överlag kom båda in med bra rapporter, med en liten edge för Axfood som ökade både omsättning, rörelseresultat och vinst per aktie lite mer än ICA.  Mer om detta lite längre ner.

I det här inlägget tänkte jag ta en lite djupare titt på bolagen med ambitionen att komma fram till vilket som är den bästa utdelningsaktien.

 

Kort bakgrund om företagen:

Inget av bolagen behöver någon närmare presentation då du sannolikt handlar av någon eller kanske bådas butiker redan.

Axfood koncernen bildades 2000 efter ett sammangående mellan Hemköpskedjan, Dagab och D Gruppen som samtidigt köpte Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross och Spar Finland. I och med detta övertog Axfood även Hemköps notering som funnits på Stockholmsbörsen sedan 1997.

Bolaget har annars sitt ursprung via ”Spik-Olle” som öppnade den första Hemköpsbutiken redan 1958. Willys föregångare LL:s Livs med ”löjligt låga priser” startade 1975 och Willy Schlees öppnade sin första lågprisbutik i Kungsbacka 1986.

Axfood av idag är Sveriges näst största spelare inom dagligvaruhandelnmed varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Urban Deli, Mat.se, Direkten, Eurocash och Middagsfrid mfl. Man har även ett antal egna varumärken som Eldorado, Garant, Minstingen, Såklart, Fixa och Premier.

Dagab ansvarar för hela koncernens sortimentsutveckling, inköp och logistik.

Screen Shot 2019-10-25 at 11.10.55

Av Axfoods olika butikskoncept är Willy’s den klart dominerande spelaren som står för ca 59% av omsättningen och 58% av vinsten under 2018 följt av Hemköp som utgjorde 11% av omsättningen och 11,2% av vinsten.

Största ägare i Axfood är Antonia Ax:son Johnson med 50,1% av både kapital och röster. Ingen annan ägare har över 3,2% av kapitalet, och samtliga av dessa är svenska såväl som utländska institutioner.

 

ICA Gruppen har sitt ursprung i att ICA som företag grundas 1938 för att samordna fyra svenska inköpscentralers verksamhet, bland annat Hakonbolaget. Fyra inköpscentralers gemensamma verksamhet blev en ännu starkare organisation.

Den moderna ICA-modellen skapades först 1972. Då blev ICA en sammanhållen koncern och ICA-styrelsen fick för första gången en majoritet av handlare. Samma år blev också ICA-avtalet grunden i den moderna ICA-modellen.

Under 2013 slogs de operativa verksamheterna i ICA och Hakon Invest samman. För att tydligare spegla verksamhetens fokus och framtida inriktning bytte Hakon Invest i maj 2013 namn till ICA Gruppen och sedan 2013 är ICA Gruppen en börsnoterad koncern.

Screen Shot 2019-10-25 at 15.48.51

Hos ICA Gruppen är ICA Sverige den totalt dominerande spelaren som under 2018 utgjorde 71,4% av omsättningen och 71,6% av vinsten.

Största ägare av ICA Gruppen är ICA Handlarnas Förbund med 54% av både kapital och röster i bolaget. Ingen annan ägare har mer än 1,5% av kapital / röster.

Största enskilda ägare är butiksägaren Leif Jönsson som sitter på 0,5% av kapitalet, idag till ett värde av ca 424 miljoner kr. Vär att notera kring ICA gruppen är att av de 100 största ägarna är 20-talet diverse ICA handlare.

 

Jämförelse av bolagen och deras affärsmodeller:

Innan vi börjar grotta ner oss i att jämföra hur bolagen har presterat historiskt och hur man presterar just nu, samt hur framtidsutsikterna ser ut, kan det vara på sin plats att jämföra verksamheterna sida vid sida.

Vid en ytlig anblick är Axfood och ICA relativt lika, mat och dagligvaruhandel är båda bolagens huvudverksamhet. Axfood är dock ett mer renodlat fokuserat bolag som enkelt uttryck säljer mat och apoteksvaror. ICA har en i mitt tycke lite spretigare verksamhet med både mat, apoteksvaror, bank och ett fastighetsbolag. Så sent som i Maj 2019 sålde man dock av heminredningskedjan Hemtex som definitivt inte passade in…

Värderingsmässigt är ICA nästan dubbelt så stort som Axfood, där ICA har ett börsvärde på 85 miljarder SEK jämfört med 44 miljarder SEK för Axfood. ICA omsatte 2018 115 miljarder kr med en vinst på 4,6 miljarder, Axfood omsatte under samma period 48,1 miljarder kronor med en vinst på dryga 2 miljarder.

Sett till marknadsandelar är ICA dominerande med 51%, följt av Axfood med 20% och Coop med 18%, resterande bolag är i sammanhanget marginalspelare.

Screen Shot 2019-10-25 at 12.00.08

ICA hade 2018 1932 egen- och handlarägda butiker att jämför med Axfood som hade ca 1200 egenägda & samverkande butiker.

ICA har vidare ca 40,000 anställda att jämföra med Axfood’s ca 10,200.

Screen Shot 2019-10-25 at 12.15.10Screen Shot 2019-10-25 at 11.34.04

 

 

Faktorer som avgör vilket bolag som är den bästa utdelningsinvesteringen:

 

Utdelningshistorik

Axfood började betala aktieutdelning år 2000, och man har höjt den ordinarie utdelningen 5 år i sträck fram till i år då man behöll samma nivå som året innan. Utdelningen låg på samma nivå 2011 – 2013 och man sänkte från 3,00 kr till 2,00 kr 2009.

Sedan börsintroduktionen 2005 har ICA har betalat utdelning alla år utom ett, man slopade utdelningen helt 2012 och man sänkte även utdelningen mellan 2008 – 2009. Sedan dess har man höjt utdelningen 5 år i följd.

Vinnare Rond #1: Axfood.

 

Direktavkastning

I skrivande stund handlas Axfood till en kurs av 206,60kr, detta är bara är ca 4,3% från årshögstat på 215,60 kr vilket även är ”All Time High”. Följaktligen är även nuvarande direktavkastning på 3,4% historiskt låg. DA snittet de senaste 5 åren ligger på 4,6%.

ICA andlas just nu för 428,80kr, och det är dryga 15% sitt 52 veckorshögsta och ATH på 493,50. Nuvarande DA är 2,73%, och snitt DA för senaste 5 åren ligger på 3,50%.

Vinnare Rond #2: Axfood

 

Hur säker är utdelningen?

Både Axfood och ICA har som policy att man skall dela ut minst 50% av vinsten till aktieägarna.

Om man tittar på siffrorna för andel utdelad vinst och kassaflöde över en tidshorisont på 1, 5 & 10 år skall ICA’s utdelning vara lite säkrare än Axfood’s.

ICA’s utdelningsandel för 2018 var 67%, snittet över en 5 års period ligger på 58% och över 10 år på 33%, dock inkluderar den 10 års perioden ett år med utebliven utdelning. Sett till hur mycket av kassaflödet som delats ut över 1, 5 & 10 år ligger ICA på 38, 52 & 89%.

Axfood delade ut 91% av vinsten för 2018, och snittat över 5 år är utdelningsandelen 102%, och över 10 år hamnar den på 89%. Axfood delar alltså generellt ut betydligt mer av sin vinst till ägarna. Av Axfoods kassaflöde över 1, 5 & 10 år har man delat ut 63, 95 & 94%.

Vinnare Rond 3: ICA

 

Hur är utdelningstillväxten?

Axfood har en historik av riktigt bra utdelningstillväxt men…, och ICA’s är ok . Tittar vi på utdelningstillväxten över 1, 3, 5 & 10 år får vi följande resultat.

  • Axfood: 1år = 0,00 %, 3år = 5,27 %, 5år = 10,49 % & 10år = 10,84 %.
  • ICA:        1år = 4,55 %, 3år = 3,08 %, 5år =   3,90 % & 10år =   6,72 %.

Screen Shot 2019-10-25 at 16.16.12

Trots att man konstant har delat ut väsentligt mycket mer av både vinst och kassaflöde, och således borde ha mindre marginal att ta av för höjningar så har Axfood konstant levererat bättre utdelningshöjningar än ICA, förutom i år…

Vinnare rond 4: Axfood

 

Vinst och vinsttillväxt

Enklaste sättet att växa vinsten över tid är naturligtvis att “bara” öka försäljningen per butik, men där finns det inte mycket tillväxt att ta av. För att kunna fortsätta leverera måste man utveckla affärsmodellen och diversifiera verksamheten.

Återstår att öppna nya butiker på flerlokationer samt att skala upp sin online / hemleveransaffär som är det som driver mesta delen av tillväxten i nuläget.

2018 tjänade Axfood 2,025 miljarder kr att jämföra med ICA’s 4,651 miljarder kr, vinsten per aktie var 7,85 kr för Axfood respektive 17,23 kr för ICA. Rörelsemarginalen för Axfood var 4,2 % och för ICA var den 4,0%.

Sett över de senaste 5 åren har Axfoods vinst per aktie ökat från 4,70kr under 2013 till 7,04 kr för 2018. Under samma period har ICA’s vinst stigit från 49,68 kr till 18,05 kr per aktie. Överlag har Axfood en jämn och fin tillväxtkurva medan ICA’s har högre toppar och djupare dalar.

Tittar vi på tillväxttalen för vinstmarginaler över tid levererar Axfood klart bättre ICA som har negativ tillväxt. Ser vi på vinst per aktie över tid är ICA klart bättre men ojämnt.

Screen Shot 2019-10-25 at 13.58.48

Screen Shot 2019-10-25 at 14.00.27

Vinnare rond 5: Axfood

 

Vädering

Axfood och ICA handlas just nu till P/E tal på 26,52 respektive 24,49 och båda bolagen växer PE med en faktor 7,0 för Axfood vs 3,8 för ICA I snitt för de senaste 5 åren.

Sett till köp, behåll eller säljrekommendationer på Avanza, har Axfood just nu 0 köp, 1 behåll och 3 som säger sälj, för ICA är sentimentet 0 köp, 1 behåll och 7 som säger sälj.

Båda bolagen är just nu väldigt högt värderade.

Dessa rekommendationer är som oftast mer sett till potentiell kursökning i närtid, hellre än totalavkastning över många år vilket jag som utdelningsinvesterare tittar mer på.

Vinnare rond 6: Axfood

 

Kursutveckling & totalavkastning

Sett över 1 & 10 år är kursutvecklingen väldigt jämn, dock vinner Axfood klart över den senaste 5 årsperioden.

Screen Shot 2019-10-25 at 14.17.21

Både Axfood och ICA har föredömliga IR sidor där du kan få ut all möjlig information, och tittar vi på totalavkastningen över tid med ett speciellt öga på 5 & 10 år så är det faktiskt utklassning.

Axfood har här levererat 146,7% över 5 år och hela 541,5% över 10 år. ICA å sin sida har “bara” orkat med 79,4% över 5år och 450,7% över 10 år.

Här ser vi också tydligt att den överväldigande majoriteten av ICAs tillväxt kommer från aktiekursen, medans det är mer jämnt mellan aktiekurs och utdelning från Axood.

Screen Shot 2019-10-25 at 14.21.44

Screen Shot 2019-10-25 at 14.28.41

Vinnare rond 7: Axfood

 

Senaste kvartalsrapporten & framtidsutsikter

Axfoods tredje kvartalet 2019 är starkt, med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7%, och en e-handelstillväxt på hela 38% växer man mer än marknaden i snitt i båda kanalerna.

Axfood-koncernens nettoomsättning i Q3 uppgick till 12 731 Mkr (12 050), en ökning med 5,7 procent. ·

Rörelseresultatet uppgick till 715 Mkr (620), en ökning med 15,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (5,1), en ökning med 9,8%.

Periodens resultat uppgick till 536 Mkr (482) och resultat per aktie före utspädning till 2,50 kr (2,24), en ökning med 11,6%.

ICA Gruppens nettoomsättning uppgick till 29 818 Mkr (28 846), en ökning med 3,4 procent.

Rörelseresultatet exkl. ”jämförelse störande” poster var under kvartalet 1 599 Mkr           (1 499) en ökning med +6,6%.

Resultat per aktie var 5,96 kr (5,36) alltså en ökning med + 11,1%.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 915 Mkr (1 071)

Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 342 Mkr (583). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick kassaflödet exklusive ICA Banken 2018 till 1 467 Mkr.

Totalt sett är min subjektiva uppfattning att Axfood är mer “på tårna” än ICA Gruppen och jag får ett mer spänstigt intryck av såväl ledningen som deras generella kommunikation.

Vinnare rond 8: Axfood

 

Min slutsats?

I min faktabaserade men även lätt subjektiva analys finns det en särklassig vinnare då Axfood vinner 7 av de 8 ronderna.

Det räcker som motivation.

Detta sagt är både Axfood & ICA Gruppen välskötta bolag, men med en klar edge till Axfood.

Jag har idag Axfood i min portfölj där bolaget utgör 2,96 % av mitt totala innehav. Dock kommer jag inte att öka i närtid pga den höga värderingen.

Jag har i dagsläget inga planer på att ta in ICA med den enkla motiveringen att värderingen är alltför hög i förhållande till den totalavkastning man får.

Funderar du på, eller är du investerad i något av bolagen?

 

Källor:

  • Axfood hel- och delårsrapporter samt investor relations presentationer.
  • ICA Gruppen helårsrapport & investor relations presentationer.
  • Avanza / Placera
  • Börsdata

 

Disclaimer

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella felräkningar och / eller tankevurpor. Jag tillhandahåller ej heller någon form av rådgivning. Gör din egen analys innan du köper. Du får ta detta för vad det är, inspiration och / eller underhållning….

 

Annons

2 kommentarer

  1. Äger Axfood, och den är nog nästan 5% av portföljen. Köper inte mer av den anledningen, samt att den kan uppfattas ”dyr” just nu. Men vem vet. Tack för fin analys.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s