Kan jag göra mitt barn till miljonär på 18-årsdagen? Del 3 (4) fondsparandet.

 

Screen Shot 2019-10-10 at 14.17.59

I mitt förra inlägg gick jag igenom min sons sparande i aktier, och nu är det dags att titta på fondsparandet som för närvarande utgör 63% av den totala portföljen. Över tid är tanken som jag nämnde senast, att viktningen skall vara ca 50/50.

Totalt har Junior idag 6 st olika fonder i sin portfölj. När vi startade hans sparande började vi med 4 st fonder, så under resans gång har det tillkommit 2st, ett par har bytts ut och det har även viktats om lite.

 

Juniors fondportfölj & beslutskriteria för att komponera den

Just nu består fondportföljen av följande innehav:

  • C World Sweden Small Cap
  • Didner & Gerge Small o Microcap
  • Didner & Gerge Småbolag
  • SPP Aktiefond USA
  • Swedbank Robur Access USA
  • Swedbank Robur Ny Teknik

Av dessa 6 fonder plockades Didner & Gerge Småbolag samt Small o MicroCap in pga att pappa ägt dessa. När dessa plockades in med början 2014 hade jag ägt D&G’s Småbolagsfond sedan mitten av 2009 och haft en fantastisk resa fram till att jag startade min pengamaskin under andra halvan av 2015.

Small & Microcap plockades in pga Didner & Gerges generellt grymma track record med Småbolagsfonden över det senaste decenniet med förhoppningen att även denna skall leverera på samma nivå. Hittills har resultatet inte riktigt varit i paritet, men jag ger den ett tag till att visa framfötterna. Rent teoretiskt borde tillväxtmöjligheterna i väldigt små bolag vara bättre än i större, så länge man valt rätt bolag förståss.

Både Small o Microcap samt Småbolagsfonden hade en väldigt dålig period mellan början av September 2018 och fram till slutet av December samma år, då man tappade markant mer än indexen under samma tid.

Detta har helt klart hämmat portföljens utveckling som du kan se av tabellen nedan, men… detta är ett “long game”, och jag har förtroende för att Didner & Gerge över tid kommer att leverera en bra avkastning.

Det sagt, har jag naturligtvis “ögonen på bollen” för att bevaka utvecklingen, och kommer att agera om det skulle behövas. Båda har en relativt hög förvaltningsavgift på 1,6 resp 1,4 %, och för den vill jag självklart ha en bra avkastning.

De övriga 4 fonderna, C World Sweden Small Cap, SPP Aktiefond USA, Swedbank Robur Access USA och Swedbank Robur Ny Teknik har plockats in pga att dom vid inköpstillfället hade en Morningstar rating på 5, samt att dom levererat mellan 121 – 243% avkastning över den senaste 5års perioden.  Vidare har även SPP Aktiefond USA & Swedbank Robur Access USA en väldigt låg förvaltningsavgift på 0,20% vilket är ett plus över lång tid.

 

Fondernas inriktning och innehav

Didner & Gerge Small o Microcap är som namnet antyder en fond som investerar i riktigt små bolag i hela världen men med huvudfokus på europa. Västeuropa ex. Sverige utgör 66% av innehaven , Sverige står för 22%, ca 8,6% är Nordamerika & resterande kassa.  Sett till branscher är “teknink” klart störst följt av konsumentvaror och industri. Inget enskilt bolag utgör mer än 6% av fonden och de 10 största innehaven står för 45% av fondens värde. Fonden har funnits sedan 28 augusti 2014 och den totala föndförmögenheten är idag 1,628 MSEK. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 1,6%.

Mer om fonden hittar du här: https://www.didnergerge.se/vara-fonder/small-and-microcap/

 

Didner & Gerge Småbolag investerar i små och medelstora västeuropeiska bolag i ett antal olika branscher. Fondens egen kategorisering av ett småbolag, är att ett företags börsvärde vid investeringstillfället max får utgöra 1% av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige.

Sverige utgör just nu 82,7% av det totala fondvärdet. Överlägset största bransch är industri som utgör hela 40%, följt av teknik och sjukvård. Inget enskilt bolag står för mer än 6,4% av det totala värdet, och de 10 största innehaven utgör 45,1%.  Fonden har funnits sedan 23 december 2008, och den totala fondförmögenheten är idag 12,018 MSEK. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 1,4%.

Mer  om fonden hittar du här: https://www.didnergerge.se/vara-fonder/smabolag/

 

C World Sweden Small Cap är likt Didner & Gerge Small o Microcap en fond som investerar i mindre bolag, med den skillnaden att Sweden Small Cap bara investerar i Sverige.  Investeringsfilosofin är att ha en koncentrerad portfölj bestående av 25 – 35 bolag utvalda efter globala trender man identifierat, och i vilka man har detaljkunskap.

Den största av totalt 8 representerade branscher är sällanköpsvaror och tjänster som utgör 23,7% av fonden, följt av industrivaror & tjänster samt fastigheter som vardera utgör ca 17%. Inget enskilt innehav står för mer än 5,4% av totalen, och de 10 största innehaven utgör 45,7%. Fonden har funnits sedan 2 Februari 2010, och den totala fondförmögenheten uppgår just nu till 4,020 MSEK. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 1,6%.

Mer om fonden hittar du här: https://cworldwide.com/se/vaara-fonder/c-worldwide-sweden-small-cap/maanadsrapport/

 

SPP Aktiefond USA är en sk. “indexnära aktiefond” där placeringarna försöker efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden innehåller just nu 593 bolag fördelade på många olika branscher och man följer en utsatt policy för hållbara investeringar och har tilläggskriterier för investeringar I alkohol, vapen, spel och pornografi.

De tre största branscherna är teknik som utgör 24,1%, finans med 16,6% och sjukvård med 13,3% av värdet. Största innehav är Apple med 4,1% av totalen, och top 10 innehaven utgör 21% av den totala förmögenheten.

Fonden har funnits sedan 4 oktober 1999, och den totala fondförmögenheten uppgår nu till 23,889 MSEK.  Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 0,20%.

Mer om fonden hittar du här: https://www.sppfonder.se/spp-fonder/vara-fonder/fondlista/

 

Swedbank Robur Access USA är relativt lik SPP Aktiefond USA både vad gäller fokus och policies. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI USA Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden avser att följa MSCI USA Net i huvudsak genom att köpa de aktier som ingår i indexet.

Totalt är man investerad I 11 olika branscher, där den största är teknik som utgör 24,4%, följt av finans med 16,1% och sjukvård med 13,6% av värdet. Största innehav är Apple & Microsoft med vardera 4,1%, och top 10 innehaven står för 20,9% av förmögenheten.

Fonden har funnits sedan 23 september 2015, och fondförmögenheten uppgår just nu till 15,475 MSEK. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 0,20%.

Mer om fonden hittar du här: https://swedbank.com/sv/om-swedbank/dotterbolag/swedbank-robur/fonder-och-kurser/fondlista/access-usa/index.htm

 

Swedbank Robur Ny Teknik  placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40% av fondförmögenheten på marknader utanför Norden.

För närvarande utgör Sverige drygt 63% av värdet, följt av Storbritannien på ca 7,2% och Polen på 6,8%. Det största innehavet, polska CD Projekt SA utgör 6,77% och de 10 största innehaven står för 45 % av den totala fondförmögenheten.

Fonden har funnits sedan November 11, 1996 och den totala förmögenheten uppgår just nu till 14,309 MSEK. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 1,25%.

Mer om fonden hittar du här: https://swedbank.com/sv/om-swedbank/dotterbolag/swedbank-robur/fonder-och-kurser/fondlista/ny-teknik/index.htm

Screen Shot 2019-10-14 at 17.41.59

Som synes har några av fonderna bara med knapp marginal slagit index över de senaste 5 åren, och av den anledning kommer dessa att hamna lite mer under ”luppen” framöver.

 

Lite fakta och kuriosa om Juniors fondportfölj

Fondportföljens investerade värde är i skrivande stund strax över 128,000 kr. Sett över den senaste 12 månadersperioden har portföljvärdet tyvärr varit relativt “flat”, mycket pga Didner & Gerge innehavens dåliga 2018.  Didner & Gerge Aktiefond såldes av i September 2019 och byttes ut 1:1 mot Swedbank Robur Access USA.

Ser vi på snittutvecklingen per år för de 6 fonderna över den senaste 5 års perioden ligger den på  nästan 27% i snitt per år. Med det i beaktning har jag gott tålamod och möjlighet att “ta ett dåligt år” utan att agera alltför drastiskt. Junior skall ju trots allt inte ha pengarna på minst 13 år…

Screen Shot 2019-10-14 at 11.18.39

En av “lärdomarna” från den här exercisen när jag byggde upp excelarket för att följa utvecklingen i Juniors portfölj lite noggrannare är att jag kommer att vara mer aktiv i att bevaka fondinnehaven.

 

Förväntad utveckling av fondportföljen fram till 18 årsdagen

I den portföljgraf som följer nedan har jag gjort en del antaganden såsom att vi kommer att avsätta 1/3 av barnbidraget till fonder (fram till 16 års ålder). Vi samt mor- och farföräldrar kommer även att sätta in någon eller några extra tusenlappar per per år.

Jag räknar vidare med att fondportföljen kommer att ha en värdeökning på 7% i snitt. Det är bara ca 1/3 av alla fondernas snittavkastning de senaste 5 åren, men… historisk avkastning är självfallet ingen garanti för framtida avkastning.

Jag gör hellre en väldigt konservativ prognos som jag känner mig säker på att slå hellre än att kasta upp förhoppningssiffror som inte nås, och sedan bli besviken.

Nu när jag inte längre behöver hålla på med “corporate bullshit & stretch goals” kör jag hellre den stilen 😉

Screen Shot 2019-10-14 at 11.26.31

Juniors fondportfölj är i skrivande stund värd strax under 150,000 kr vilket får anses vara helt ok för en 5 årig liten kille.

Om vi följer planen med avsättningar till fondportföljen och avkastningen åtminstone blir enligt prognos kommer Juniors fonder att vara värda en bit över 450,000 kr på 18 årsdagen.

I nästa inlägg är tanken att sy ihop vad jag tror att det sammanlagda resultatet för Juniors aktie- och fondportfölj blir lagom till att han fyller 18 år.

Kommer han att vara miljonär då?

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s